Benedictinessen verlaten binnenkort Sint-Godelieveabdij Brugge

(Belga) De vijf Benedictinessen die momenteel nog in de Sint-Godelieveabdij in Brugge wonen, verhuizen omstreeks de jaarwisseling naar het klooster Vogelzang in Sint-Michiels Brugge. Dat laat het bisdom Brugge vandaag weten. Na bijna vier eeuwen zullen er dan geen Benedictenessen meer wonen in de Boeveriestraat.

Door het dalend aantal zusters in de abdijgemeenschap en hun hoge gemiddelde leeftijd, vier zusters zijn ouder dan tachtig jaar, is het voor de Benedictenessen onmogelijk geworden om nog langer in de ruime abdijgebouwen te blijven. Ook de twee Filippijnse zusters, die er bijna elf jaar woonden, verlaten de abdij en keren terug naar hun thuisland. “Het vertrek is goed voorbereid. Het is belangrijk dat ze samen in Brugge kunnen blijven”, aldus Peter Rossel, perschef van het bisdom. De Benedictenessen trekken in bij een twintigtal zusters van de Heilige Jozef in Sint-Michiels. De abdij van de Heilige Godelieve is al sinds 1623 in Brugge gevestigd. Enkel tijdens de Franse revolutie kwamen de gebouwen in andere handen terecht, maar de zusters verwierven later de abdij terug. Hoe de toekomst eruit ziet voor de Sint-Godelieveabdij is nog niet duidelijk maar het moet een christelijk centrum blijven. De recent opgerichte vzw Camino Brugge, een initiatief van diocesane congregaties van religieuzen, zal het historisch patrimonium beheren. (Belga)

Partner Content