Belgische staat betwist bestaan akkoord met sans-papiers die in hongerstaking gingen

© Belga

De advocaat van de Belgische staat heeft woensdag voor de burgerlijke rechtbank van Brussel ontkend dat er een akkoord bestaat met mensen zonder papieren die vorig jaar een hongerstaking hielden om hun regularisatie te bekomen. De advocaten van vijf van deze mensen eisten woensdagmorgen in kort geding dat de Belgische staat de weigering van de regularisatie van hun cliënten zou opschorten.

Volgens de advocaten van de mensen zonder papieren hield de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, zich niet aan een akkoord van juli vorig jaar. Dat akkoord zou garanderen dat precieze criteria in acht worden genomen bij het onderzoek van de regularisatieaanvragen van zowat 475 mensen die illegaal in België verblijven.

De advocaten, onder wie Marie Doutrepont, Selma Benkhelifa en Sibylle Gioe, vroegen dat de weigeringen tot regularisatie en de bevelen om het Belgische grondgebied te verlaten opgeschort zouden worden zolang de richtlijnen van het akkoord van juli 2021 niet opgehelderd zijn. De ongeveer 475 sans-papiers die vorig jaar in hongerstaking waren, beweren dat ze via vier onderhandelaars de garantie van staatssecretaris Mahdi kregen dat bepaalde richtlijnen of criteria in rekening zouden worden gebracht bij hun regularisatieaanvraag, onder meer dat ze geïntegreerd zijn in België of een werkaanbieding hebben.

De raadsman van de Belgische staat, Konstantin de Haes, sprak van een ‘misverstand’ en betwistte het bestaan van zo’n akkoord. ‘Ik meen dat de staatssecretaris deze mensen enkel aangespoord heeft een aanvraag in te dienen’, zei hij.

‘De onderhandelaars spraken van richtijnen die zich aftekenden, maar dat was alleen maar een indruk die ze hadden. Verder ga ik niet uitwijden over die bijeenkomst van 21 juli. Ik denk niet dat er sprake is van leugens, maar het geding van vandaag steunt op een postulaat dat niet bestaat en op een verkeerde lezing van de wet, die geen regularisatiecriteria omschrijft’, pleitte de advocaat.

‘De Belgische staat spreekt van een misverstand. Door een misverstand te laten bestaan is de staat in de fout gegaan’, repliceerde Sibylle Gioe. ‘Mensen in onzekerheid laten die door hun administratieve situatie kwetsbaar zijn, terwijl onderhandelaars werden ingeschakeld, dat is een schuldige enscenering. Het is een list’, aldus de advocate.

De rechter zei dat hij binnen de wettige termijn uitspraak zou doen. ‘Wat mijn beschikking ook zal zijn, het wordt in elk geval een lange strijd. Ik durf te hopen dat u de moed niet verliest’, zei hij tot de vijf eisers.

Partner Content