Belgische archeologische expeditie dateert oudste rotstekeningen van Noord-Afrika

(Belga) Onderzoekers van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) zijn erin geslaagd de oudste rotstekeningen van Egypte te dateren en daarmee ook de vroegste rotskunst van heel Noord-Afrika. De onderzochte rotstekeningen uit de streek van de Egyptische stad Qurta, op de oostoever van de Nijl, zijn minstens 15.000 jaar oud. Ze zijn aan de hand van sedimenten gedateerd aan de Gentse universiteit.

De rotstekeningen nabij Qurta stammen uit dezelfde tijd als bekende Europese tegenhangers in Lascaux of Altamira. Ze vertonen overigens ook gelijkenissen met deze rotskunst uit de Europese IJstijd. Een multidisciplinair team Belgische wetenschappers heeft de rotstekeningen herontdekt en onderzocht in samenwerking met de Amerikaanse Yale universiteit. Het gaat om de oudste rotstekeningen van Egypte, waarvan eerder al werd aangenomen dat ze tussen 11.000 en 23.000 jaar oud waren. Ze zijn na jaren van vergetelheid nu meer precies gedateerd door gebruik te maken van zogenaamde “optically stimulated luminescence” (OSL). Met die techniek wordt bepaald hoeveel tijd er voorbij is gegaan sinds begraven sedimenten – die de rotstekeningen bedekten – voor het laatst zonlicht zagen. Dat onderzoek is gebeurd aan de Universiteit Gent. De expeditie in Egypte wordt geleid door dr. Dirk Huyghe van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, die internationale bekendheid genieten wegens hun archeologisch onderzoek in onder meer Egypte. De bevindingen verschijnen in het decembernummer van Antiquity, een wetenschappelijk tijdschrift over archeologie. (KAV)

Partner Content