De SVP heeft een lijst opgesteld van ernstige en minder ernstige misdrijven die zouden resulteren in een automatische uitzetting. Opvallend: ook wie maar enkele kilometer per uur te hard rijdt en wordt geflitst, zou zonder pardon de deur gewezen worden. In Zwitserland is elke vierde burger een buitenlander. Er is een grote gemeenschap van migranten van de tweede en derde generatie, die riskeren te worden teruggestuurd naar het land van hun voorvaderen, ook al spreken ze de taal van dat land niet en hebben ze er geen sociale connecties. Het Zwitserse volk sprak zich in 2010 al eens uit over het terugsturen van buitenlanders met een strafblad, ook al op initiatief van de SVP. Het voorstel werd toen goedgekeurd met 52,9 pct van de stemmen. Het Zwitserse parlement beperkte echter de reikwijdte van het wetsontwerp en voegde in maart vorig jaar een clausule toe waardoor rechters de automatische uitzetting van veroordeelden in bepaalde gevallen kunnen tegenhouden. De vraag die deze keer wordt voorgelegd, is veel directer, en de lijst met misdaden die in aanmerking komen voor een uitwijzing, is ook uitgebreid. De Zwitserse regering en het parlement achten het "uitwijzingsautomatisme" in strijd met de fundamentele regels en basisprincipes van de rechtsstaat en ook ingaand tegen het volkenrecht. Critici menen bovendien dat uitzettingen voor kleine misdrijven de overeenkomst van Zwitserland met de EU schenden over de vrijheid van verkeer, en de spanningen met Brussel verder kunnen opdrijven. De uitkomst van het referendum wordt spannend. Volgens de laatste peilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen de twee kampen, met een lichte voorsprong van 3 pct voor het 'neen'-kamp. Er zijn echter nog 5 pct onbeslisten. Vier keer per jaar mogen de Zwitsers zich uitspreken over een aantal vragen. Zondag is er ook een referendum over een tweede koker voor de Gotthard-wegtunnel. (Belga)

De SVP heeft een lijst opgesteld van ernstige en minder ernstige misdrijven die zouden resulteren in een automatische uitzetting. Opvallend: ook wie maar enkele kilometer per uur te hard rijdt en wordt geflitst, zou zonder pardon de deur gewezen worden. In Zwitserland is elke vierde burger een buitenlander. Er is een grote gemeenschap van migranten van de tweede en derde generatie, die riskeren te worden teruggestuurd naar het land van hun voorvaderen, ook al spreken ze de taal van dat land niet en hebben ze er geen sociale connecties. Het Zwitserse volk sprak zich in 2010 al eens uit over het terugsturen van buitenlanders met een strafblad, ook al op initiatief van de SVP. Het voorstel werd toen goedgekeurd met 52,9 pct van de stemmen. Het Zwitserse parlement beperkte echter de reikwijdte van het wetsontwerp en voegde in maart vorig jaar een clausule toe waardoor rechters de automatische uitzetting van veroordeelden in bepaalde gevallen kunnen tegenhouden. De vraag die deze keer wordt voorgelegd, is veel directer, en de lijst met misdaden die in aanmerking komen voor een uitwijzing, is ook uitgebreid. De Zwitserse regering en het parlement achten het "uitwijzingsautomatisme" in strijd met de fundamentele regels en basisprincipes van de rechtsstaat en ook ingaand tegen het volkenrecht. Critici menen bovendien dat uitzettingen voor kleine misdrijven de overeenkomst van Zwitserland met de EU schenden over de vrijheid van verkeer, en de spanningen met Brussel verder kunnen opdrijven. De uitkomst van het referendum wordt spannend. Volgens de laatste peilingen wordt het een nek-aan-nekrace tussen de twee kampen, met een lichte voorsprong van 3 pct voor het 'neen'-kamp. Er zijn echter nog 5 pct onbeslisten. Vier keer per jaar mogen de Zwitsers zich uitspreken over een aantal vragen. Zondag is er ook een referendum over een tweede koker voor de Gotthard-wegtunnel. (Belga)