Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist plaatste dit jaar opnieuw een zender op vijf jonge ooievaars. Daarmee zijn in totaal nu 12 ooievaars bezenderd. Tien van de twaalf ooievaars zijn nog in leven. Het Zwin Natuur Park werkt hierbij nauw samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het zenderproject leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en geeft ook inzichten in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen. De zenders werken op zonne-energie en geven tot op enkele meters na voortdurend een nauwkeurige positie van de vogel weer. Zo hebben 3 van de 5 ooievaars die in 2019 en 2020 gezenderd werden, in 2021 helemaal vanuit het zuiden de weg naar het Zwin Natuur Park terugvonden. Verder is vastgesteld dat geen enkele zenderooievaar de Sahara overstak en verder getrokken is dan Marokko. Alle jonge zender-ooievaars trokken in de late zomer zuidwaarts. Sommige zender-ooievaars trokken een aantal dagen samen naar het zuiden, maar andere vogels verlieten al na een dag de rest van de groep. De overwinteringsplaatsen bevonden zich in Spanje en het noorden van Marokko. Vuilnisbelten en afvalverwerkingsbedrijven bleken heel belangrijk te zijn als stopplaats voor de ooievaars. Alle resultaten van het onderzoek zijn te volgen op de website en via de sociale media van het Zwin Natuur Park. (Belga)

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist plaatste dit jaar opnieuw een zender op vijf jonge ooievaars. Daarmee zijn in totaal nu 12 ooievaars bezenderd. Tien van de twaalf ooievaars zijn nog in leven. Het Zwin Natuur Park werkt hierbij nauw samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het zenderproject leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en geeft ook inzichten in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen. De zenders werken op zonne-energie en geven tot op enkele meters na voortdurend een nauwkeurige positie van de vogel weer. Zo hebben 3 van de 5 ooievaars die in 2019 en 2020 gezenderd werden, in 2021 helemaal vanuit het zuiden de weg naar het Zwin Natuur Park terugvonden. Verder is vastgesteld dat geen enkele zenderooievaar de Sahara overstak en verder getrokken is dan Marokko. Alle jonge zender-ooievaars trokken in de late zomer zuidwaarts. Sommige zender-ooievaars trokken een aantal dagen samen naar het zuiden, maar andere vogels verlieten al na een dag de rest van de groep. De overwinteringsplaatsen bevonden zich in Spanje en het noorden van Marokko. Vuilnisbelten en afvalverwerkingsbedrijven bleken heel belangrijk te zijn als stopplaats voor de ooievaars. Alle resultaten van het onderzoek zijn te volgen op de website en via de sociale media van het Zwin Natuur Park. (Belga)