De geschatte totale hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen bedroeg in 2015 nog 20.400 ton. Twee jaar later was dat cijfer gedaald tot 19.900 ton, maar de twee daaropvolgende jaren opnieuw een duidelijke stijging tot 22.641 ton. De doelstelling om tegen 2022 20% minder zwerfvuil te hebben ten opzichte van 2015 ligt dus veraf. De hoeveelheid afval in de straatvuilnisbakken stijgt bovendien nog sterker dan de hoeveelheid zwerfvuil, wat mogelijk wijst op een sterke toename van 'out-of-home' consumptie. De hoeveelheid sluikstort stijgt van 22.592 ton in 2015 naar 26.789 ton in 2017 en naar 29.511 ton in 2019. Minister Demir is niet te spreken over die cijfers en kondigt maatregelen aan. Ze wil dat de steden en gemeenten hun handhaving opdrijven. Honderd van de driehonderd gemeenten die nauwelijks of niet handhaven op zwerfvuil zullen geen subsidies meer krijgen. De minister wil ook de maximale GAS-boetes laten verhogen van 350 tot 500 euro. Ze heeft de federale regering, die daarvoor bevoegd is, daar om gevraagd. Ze spreekt ook de verpakkingsproducenten aan op hun verantwoordelijkheid. Het Verpakkingsplan zal vervroegd aan een evaluatie worden onderworpen en minister Demir sluit niet uit dat het statiegeld - dat als stok achter de deur in het regeerakkoord staat - er komt zonder beterschap. "Voor sigarettenpeuken, snoepwikkels, enzovoort zullen maatregelen als statiegeld nooit een oplossing zijn. Daarom zullen we de zwerfvuilkosten ook doorrekenen aan de producenten, ook voor deze afvalstromen", luidt het. (Belga)

De geschatte totale hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen bedroeg in 2015 nog 20.400 ton. Twee jaar later was dat cijfer gedaald tot 19.900 ton, maar de twee daaropvolgende jaren opnieuw een duidelijke stijging tot 22.641 ton. De doelstelling om tegen 2022 20% minder zwerfvuil te hebben ten opzichte van 2015 ligt dus veraf. De hoeveelheid afval in de straatvuilnisbakken stijgt bovendien nog sterker dan de hoeveelheid zwerfvuil, wat mogelijk wijst op een sterke toename van 'out-of-home' consumptie. De hoeveelheid sluikstort stijgt van 22.592 ton in 2015 naar 26.789 ton in 2017 en naar 29.511 ton in 2019. Minister Demir is niet te spreken over die cijfers en kondigt maatregelen aan. Ze wil dat de steden en gemeenten hun handhaving opdrijven. Honderd van de driehonderd gemeenten die nauwelijks of niet handhaven op zwerfvuil zullen geen subsidies meer krijgen. De minister wil ook de maximale GAS-boetes laten verhogen van 350 tot 500 euro. Ze heeft de federale regering, die daarvoor bevoegd is, daar om gevraagd. Ze spreekt ook de verpakkingsproducenten aan op hun verantwoordelijkheid. Het Verpakkingsplan zal vervroegd aan een evaluatie worden onderworpen en minister Demir sluit niet uit dat het statiegeld - dat als stok achter de deur in het regeerakkoord staat - er komt zonder beterschap. "Voor sigarettenpeuken, snoepwikkels, enzovoort zullen maatregelen als statiegeld nooit een oplossing zijn. Daarom zullen we de zwerfvuilkosten ook doorrekenen aan de producenten, ook voor deze afvalstromen", luidt het. (Belga)