In 2019 waren er in Vlaanderen 89 officiële zwemwateren, waarvan 42 badzones aan de kust en 47 zwemvijvers in het binnenland. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft die beoordeeld volgens de laatste EU-richtlijn, die het zwemwater indeelt in vier klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. Vorig jaar werden 78 daarvan als uitstekend beoordeeld, 8 als goed, 2 als aanvaardbaar en 1 als slecht. Dat is een achteruitgang tegenover vorige jaren en ligt aan de verminderde kwaliteit van de zwemwateren in het binnenland. In de rest van Europa behoort net geen 85 procent van het zwemwater tot de klasse uitstekend. Van de 47 zwemvijvers in het binnenland behoorden er 37 (78,7 procent) tot de klasse uitstekend, 7 (14,9 procent) tot de klasse goed, 2 (4,3 procent) tot de klasse aanvaardbaar en 1 (2,1 procent) tot de klasse slecht. Het percentage van de klasse uitstekend is het laagste ooit. Ook werd voor het eerst sinds 2016 een zwemvijver slecht beoordeeld. Een mogelijke verklaring is de opeenvolging van warme, droge zomers. Die zorgen voor een lagere waterstand waardoor het water gevoeliger is voor verontreinigingen. Er werden ook 16 zwemverboden geadviseerd. 5 daarvan voor het overschrijden van normen en 11 voor de aanwezigheid van cyanobacteriën. Die kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Van de 42 badzones aan de kust behoorden er 41 tot de klasse uitstekend en 1 tot de klasse goed. De kwaliteit van het zwemwater aan de kust is even goed als vorig jaar. Er werd geen enkel zwemverbod geadviseerd. (Belga)

In 2019 waren er in Vlaanderen 89 officiële zwemwateren, waarvan 42 badzones aan de kust en 47 zwemvijvers in het binnenland. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft die beoordeeld volgens de laatste EU-richtlijn, die het zwemwater indeelt in vier klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. Vorig jaar werden 78 daarvan als uitstekend beoordeeld, 8 als goed, 2 als aanvaardbaar en 1 als slecht. Dat is een achteruitgang tegenover vorige jaren en ligt aan de verminderde kwaliteit van de zwemwateren in het binnenland. In de rest van Europa behoort net geen 85 procent van het zwemwater tot de klasse uitstekend. Van de 47 zwemvijvers in het binnenland behoorden er 37 (78,7 procent) tot de klasse uitstekend, 7 (14,9 procent) tot de klasse goed, 2 (4,3 procent) tot de klasse aanvaardbaar en 1 (2,1 procent) tot de klasse slecht. Het percentage van de klasse uitstekend is het laagste ooit. Ook werd voor het eerst sinds 2016 een zwemvijver slecht beoordeeld. Een mogelijke verklaring is de opeenvolging van warme, droge zomers. Die zorgen voor een lagere waterstand waardoor het water gevoeliger is voor verontreinigingen. Er werden ook 16 zwemverboden geadviseerd. 5 daarvan voor het overschrijden van normen en 11 voor de aanwezigheid van cyanobacteriën. Die kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Van de 42 badzones aan de kust behoorden er 41 tot de klasse uitstekend en 1 tot de klasse goed. De kwaliteit van het zwemwater aan de kust is even goed als vorig jaar. Er werd geen enkel zwemverbod geadviseerd. (Belga)