Aan de hand van de wateranalyses van de laatste vier jaar kende de Europese Commissie aan geen enkel zwemwater in Vlaanderen de score "slecht" toe. De meeste Vlaamse zwemwaters (62) kregen zelfs de score "uitstekend", 23 zwemwaters scoren "goed" en één scoort "aanvaardbaar". Deze lange-termijnbeoordeling geeft aan dat er geen structurele problemen zijn met deze zwemzones. Een "slechte" score zou betekenen dat de locatie niet langer mag uitgebaat worden als zwemzone. "Uiteraard zijn tijdelijke verontreinigingen nooit helemaal uitgesloten", zegt de VMM. Om de volksgezondheid te waarborgen voert de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) een intensieve watermonitoring uit van juni tot half september. Wanneer de waterkwaliteit plots vermindert, wordt het zwemadvies bijgesteld en is tijdelijk een zwemverbod mogelijk. (Belga)

Aan de hand van de wateranalyses van de laatste vier jaar kende de Europese Commissie aan geen enkel zwemwater in Vlaanderen de score "slecht" toe. De meeste Vlaamse zwemwaters (62) kregen zelfs de score "uitstekend", 23 zwemwaters scoren "goed" en één scoort "aanvaardbaar". Deze lange-termijnbeoordeling geeft aan dat er geen structurele problemen zijn met deze zwemzones. Een "slechte" score zou betekenen dat de locatie niet langer mag uitgebaat worden als zwemzone. "Uiteraard zijn tijdelijke verontreinigingen nooit helemaal uitgesloten", zegt de VMM. Om de volksgezondheid te waarborgen voert de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) een intensieve watermonitoring uit van juni tot half september. Wanneer de waterkwaliteit plots vermindert, wordt het zwemadvies bijgesteld en is tijdelijk een zwemverbod mogelijk. (Belga)