Begin deze zomer slaagde de Waalse regering er nog in om overeenstemming te vinden over hernieuwbare energie, een nieuwe begrotingsaanpassing en andere politiek delicate dossiers, maar net voor het zomerreces verviel de bewindsploeg in intern gekrakeel tijdens een conclaaf over de begroting voor volgend jaar.

Wanneer het begrotingswerk wordt hervat is nog niet duidelijk. Oorspronkelijk was er sprake van eind augustus of begin september, maar de voorbereidende werkzaamheden zijn nog steeds aan de gang en er is nog geen datum vastgeprikt.

In juli bleef de regering steken op een inspanning van 286 miljoen euro. Er zal de komende weken in ieder geval nog een hartig woordje gesproken moeten worden over de precieze omvang van de totale Waalse inspanning en de doelstelling om reeds in 2014 een begroting in evenwicht te bereiken, een jaar vroeger dan voorzien.

Waalse economie voorbereiden op toekomstige uitdagingen

Naast het budgettaire luik hoopt minister-president Rudy Demotte (PS) de komende weken aandacht te genereren voor Horizon 2022, de strategie die de Waalse economie moet voorbereiden op toekomstige uitdagingen. Het document moet nog in tweede lezing naar de regering, maar de ambitie bestaat om nog voor het einde van de legislatuur enkele maatregelen op gang te trekken.

Hernieuwbare energie blijft eveneens een thema in Namen. Voor het reces raakte de regering het eens over een inperking van het totale gebied dat beschikbaar wordt voor de inplanting van windmolens, maar een openbare bevraging kan lokaal nog voor problemen zorgen. De lagere doelstelling voor windenergie moet ook gecompenseerd worden met extra energie uit biomassa en zonnepanelen. In die optiek wordt het uitkijken naar het nieuwe openbare steunregime voor zonnepanelen Qualiwatt.

Andere netelige dossiers die de Waalse regering de volgende maanden in goede banen moet leiden, hebben onder meer te maken met ruimtelijke ordening en planning, zoals de tweede lezing van de 'code de développement territorial (CoDT)', de parallelle onderhandelingen over het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan en de vastlegging van criteria voor de inplanting van commerciële centra.

Overdracht bevoegdheden

Minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) zal intussen ongetwijfeld de gesprekken rond ArcelorMittal en het decreet over nationaliseringen opvolgen. Ook wil hij drie bestaande agentschappen integreren in een nieuw Agentschap voor Ondermemen en Innovatie.

Op samenlevingsvlak wordt het onder meer uitkijken naar de tweede lezing van het integratieparcours dat de Waalse regering aan het uitstippelen is. Net als in Vlaanderen zullen ook bezuiden de taalgrens de overheden het komende jaar de handen vol hebben met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. Tegen die achtergrond moeten de Franstalige partijleider nog knopen doorhakken over de precieze bestemming van sommige bevoegdheden, het gewest of de Franse gemeenschap. (Belga/AVE)

Begin deze zomer slaagde de Waalse regering er nog in om overeenstemming te vinden over hernieuwbare energie, een nieuwe begrotingsaanpassing en andere politiek delicate dossiers, maar net voor het zomerreces verviel de bewindsploeg in intern gekrakeel tijdens een conclaaf over de begroting voor volgend jaar. Wanneer het begrotingswerk wordt hervat is nog niet duidelijk. Oorspronkelijk was er sprake van eind augustus of begin september, maar de voorbereidende werkzaamheden zijn nog steeds aan de gang en er is nog geen datum vastgeprikt. In juli bleef de regering steken op een inspanning van 286 miljoen euro. Er zal de komende weken in ieder geval nog een hartig woordje gesproken moeten worden over de precieze omvang van de totale Waalse inspanning en de doelstelling om reeds in 2014 een begroting in evenwicht te bereiken, een jaar vroeger dan voorzien. Naast het budgettaire luik hoopt minister-president Rudy Demotte (PS) de komende weken aandacht te genereren voor Horizon 2022, de strategie die de Waalse economie moet voorbereiden op toekomstige uitdagingen. Het document moet nog in tweede lezing naar de regering, maar de ambitie bestaat om nog voor het einde van de legislatuur enkele maatregelen op gang te trekken. Hernieuwbare energie blijft eveneens een thema in Namen. Voor het reces raakte de regering het eens over een inperking van het totale gebied dat beschikbaar wordt voor de inplanting van windmolens, maar een openbare bevraging kan lokaal nog voor problemen zorgen. De lagere doelstelling voor windenergie moet ook gecompenseerd worden met extra energie uit biomassa en zonnepanelen. In die optiek wordt het uitkijken naar het nieuwe openbare steunregime voor zonnepanelen Qualiwatt. Andere netelige dossiers die de Waalse regering de volgende maanden in goede banen moet leiden, hebben onder meer te maken met ruimtelijke ordening en planning, zoals de tweede lezing van de 'code de développement territorial (CoDT)', de parallelle onderhandelingen over het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan en de vastlegging van criteria voor de inplanting van commerciële centra. Minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) zal intussen ongetwijfeld de gesprekken rond ArcelorMittal en het decreet over nationaliseringen opvolgen. Ook wil hij drie bestaande agentschappen integreren in een nieuw Agentschap voor Ondermemen en Innovatie. Op samenlevingsvlak wordt het onder meer uitkijken naar de tweede lezing van het integratieparcours dat de Waalse regering aan het uitstippelen is. Net als in Vlaanderen zullen ook bezuiden de taalgrens de overheden het komende jaar de handen vol hebben met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. Tegen die achtergrond moeten de Franstalige partijleider nog knopen doorhakken over de precieze bestemming van sommige bevoegdheden, het gewest of de Franse gemeenschap. (Belga/AVE)