De Maaseikerbaan werd vanaf 15.30 uur een tijd voor het verkeer afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Verschillende brandweerkorpsen van de hulpverleningszones Noord- en Oost-Limburg bestreden de vlammenzee in de bedrijfshal. Sommige korpsen zorgden met tankwagens voor de aanvoer van bluswater. In het gebouw bevonden zich asbesthoudende materialen, zoals dakplaten. Door de brand kwamen asbestvezels in de lucht terecht. Volgens de stad Bree liggen er stukjes asbest op de grond rondom het getroffen bedrijf. Om het risico zo klein mogelijk te houden is het van groot belang dat de stukjes asbest niet kapot getrapt of gereden worden. De brandweer heeft daarom in de buurt een aantal gebieden met speciaal asbestlint afgezet. Een gespecialiseerde firma zal de asbestdeeltjes opruimen. (Belga)

De Maaseikerbaan werd vanaf 15.30 uur een tijd voor het verkeer afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Verschillende brandweerkorpsen van de hulpverleningszones Noord- en Oost-Limburg bestreden de vlammenzee in de bedrijfshal. Sommige korpsen zorgden met tankwagens voor de aanvoer van bluswater. In het gebouw bevonden zich asbesthoudende materialen, zoals dakplaten. Door de brand kwamen asbestvezels in de lucht terecht. Volgens de stad Bree liggen er stukjes asbest op de grond rondom het getroffen bedrijf. Om het risico zo klein mogelijk te houden is het van groot belang dat de stukjes asbest niet kapot getrapt of gereden worden. De brandweer heeft daarom in de buurt een aantal gebieden met speciaal asbestlint afgezet. Een gespecialiseerde firma zal de asbestdeeltjes opruimen. (Belga)