Bij de voorgaande procedures werden zwangere vrouwen en jonge kinderen "veiligheidshalve als risicogroep" vermeld. "Op basis van de evoluerende kennis rond Covid-19 worden deze momenteel niet meer als risicogroep beschouwd", zegt Sciensano nu. Voorts stelt het federaal onderzoekscentrum nu dat zorgpersoneel - artsen, verpleegkundigen, rusthuismedewerkers en paramedische beroepen - met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen niet langer meteen getest moeten worden, zolang ze milde symptomen zonder koorts vertonen. Werken blijft - "voor zover de klinische toestand dat toelaat" - dan toegelaten "mits gebruik van een chirurgisch masker en goede handhygiëne". Indien zorgverleners respiratoire symptomen én koorts vertonen, moeten ze wel nog een staal laten afnemen voor diagnose. In afwachting van het resultaat moeten ze dan in thuisisolatie. Wat de procedures voor contacten met patiënten betreft, wordt een persoon met symptomen van een luchtweginfectie die contact opneemt met de huisarts, nog steeds meteen als "mogelijk geval" beschouwd. "Een test voor bevestiging van de diagnose is niet nodig", zegt Sciensano nu echter. De "maatregelen van isolatie en basishygiëne" blijven van toepassing. (Belga)

Bij de voorgaande procedures werden zwangere vrouwen en jonge kinderen "veiligheidshalve als risicogroep" vermeld. "Op basis van de evoluerende kennis rond Covid-19 worden deze momenteel niet meer als risicogroep beschouwd", zegt Sciensano nu. Voorts stelt het federaal onderzoekscentrum nu dat zorgpersoneel - artsen, verpleegkundigen, rusthuismedewerkers en paramedische beroepen - met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen niet langer meteen getest moeten worden, zolang ze milde symptomen zonder koorts vertonen. Werken blijft - "voor zover de klinische toestand dat toelaat" - dan toegelaten "mits gebruik van een chirurgisch masker en goede handhygiëne". Indien zorgverleners respiratoire symptomen én koorts vertonen, moeten ze wel nog een staal laten afnemen voor diagnose. In afwachting van het resultaat moeten ze dan in thuisisolatie. Wat de procedures voor contacten met patiënten betreft, wordt een persoon met symptomen van een luchtweginfectie die contact opneemt met de huisarts, nog steeds meteen als "mogelijk geval" beschouwd. "Een test voor bevestiging van de diagnose is niet nodig", zegt Sciensano nu echter. De "maatregelen van isolatie en basishygiëne" blijven van toepassing. (Belga)