Die tendens is niet alleen merkbaar op het internet, maar ook op de arbeidsmarkt, die goed is voor 70 procent van de klachten bij het Centrum voor Gelijke Kansen. "Dat, mijnheer Jambon, zijn de feiten en geen fabels", zei ze. "Alsof er een vloek over ons is neergedaald, gaan we gebukt onder een zwakke en onrechtvaardige regering", stelde Onkelinx. Terwijl Charles Michel zegt dat de bestaansreden van deze rechtse regering jobcreatie is, vallen vandaag de maskers af. Volgens de cijfers van Eurostat over de tewerkstellingsgraad in Europa is België samen met Finland het enige land waar die graad daalt. Maar de "taksen, taksen, taksen" zijn er wel, zei Laurette Onkelinx in Sint-Gillis. Ze wees erop dat de onrechtvaardige regering van MR en N-VA er niet slaagt in om het begrotingstraject te volgen en de bestraffende maatregelen voor de gepensioneerden, werklozen en zieken versterkt. Ze hekelde ook de plannen van de regering om te raken aan de 38-urenweek, de periode die erkend wordt als nachtarbeid en de interimcontracten van onbepaalde duur. (Belga)

Die tendens is niet alleen merkbaar op het internet, maar ook op de arbeidsmarkt, die goed is voor 70 procent van de klachten bij het Centrum voor Gelijke Kansen. "Dat, mijnheer Jambon, zijn de feiten en geen fabels", zei ze. "Alsof er een vloek over ons is neergedaald, gaan we gebukt onder een zwakke en onrechtvaardige regering", stelde Onkelinx. Terwijl Charles Michel zegt dat de bestaansreden van deze rechtse regering jobcreatie is, vallen vandaag de maskers af. Volgens de cijfers van Eurostat over de tewerkstellingsgraad in Europa is België samen met Finland het enige land waar die graad daalt. Maar de "taksen, taksen, taksen" zijn er wel, zei Laurette Onkelinx in Sint-Gillis. Ze wees erop dat de onrechtvaardige regering van MR en N-VA er niet slaagt in om het begrotingstraject te volgen en de bestraffende maatregelen voor de gepensioneerden, werklozen en zieken versterkt. Ze hekelde ook de plannen van de regering om te raken aan de 38-urenweek, de periode die erkend wordt als nachtarbeid en de interimcontracten van onbepaalde duur. (Belga)