De coronacrisis heeft ook een belangrijke impact op de studenten. Zij zitten bijvoorbeeld met veel vragen en onzekerheden over het afsluiten van hun academiejaar, over hun examens en evaluaties. Er werden wel al maatregelen genomen om een mouw te passen aan een aantal van die vragen. Denk bijvoorbeeld aan het eerder goedgekeurde nooddecreet voor het hoger onderwijs dat onder meer de verlenging van het academiejaar regelt. Nu wil het Vlaams Parlement graag inspelen op een aantal resterende vragen op het vlak van leerkrediet, studietoelages, studievoortgang, examens, enz... In een resolutie van de meerderheid wordt onder meer voorgesteld dat studenten geen leerkrediet of studietoelagen verliezen voor evaluaties en examens die niet konden georganiseerd worden door de coronacrisis. Verder zullen studenten bij de Raad voor studievoortgangsbetwistingen corona kunnen inroepen als overmacht om geen studiepunten kwijt te spelen. "Maar om te vermijden dat de studenten die nu aan het blokken zijn massaal op de 'stop-knop' zouden drukken, kan overmacht inroepen enkel na de tweede zittijd. We willen studenten aanzetten om toch mee te doen met de eerste en tweede zittijd", legt indiener Koen Daniëls uit. Een alternatief voorstel van oppositiepartij sp.a ging wat breder en wilde bijvoorbeeld ook alle studievoortangsmaatregelen schrappen en studenten hun leerkrediet teruggeven voor vakken of opleidingsonderdelen van voor de coronacrisis. Maar dat zou neerkomen op een "collectieve studieduurverlenging", klonk het bij Koen Daniëls (N-VA), Sihame El Kaouakibi (Open Vld) en Brecht Warnez (CD&V). Oppositiepartijen sp.a en Groen hebben nog vragen en bedenkingen bij het voorstel van de meerderheid, met name over de invulling van het begrip overmacht, maar beide partijen en ook oppositiepartij Vlaams Belang keurden de resolutie wel mee goed. "Dit is een stap naar mildheid voor studenten", zegt Stijn Bex (Groen). "Maar in plaats van duidelijkheid dreigt een administratieve jungle waarbij alweer de meest kwetsbare studenten uit de boot zouden vallen", aldus Bex. Ook voor sp.a-fractieleider Hannelore Goeman noemt het voorstel "een stap vooruit", maar is ervan overtuigd dat haar resolutie voor de studenten een betere optie was geweest. (Belga)

De coronacrisis heeft ook een belangrijke impact op de studenten. Zij zitten bijvoorbeeld met veel vragen en onzekerheden over het afsluiten van hun academiejaar, over hun examens en evaluaties. Er werden wel al maatregelen genomen om een mouw te passen aan een aantal van die vragen. Denk bijvoorbeeld aan het eerder goedgekeurde nooddecreet voor het hoger onderwijs dat onder meer de verlenging van het academiejaar regelt. Nu wil het Vlaams Parlement graag inspelen op een aantal resterende vragen op het vlak van leerkrediet, studietoelages, studievoortgang, examens, enz... In een resolutie van de meerderheid wordt onder meer voorgesteld dat studenten geen leerkrediet of studietoelagen verliezen voor evaluaties en examens die niet konden georganiseerd worden door de coronacrisis. Verder zullen studenten bij de Raad voor studievoortgangsbetwistingen corona kunnen inroepen als overmacht om geen studiepunten kwijt te spelen. "Maar om te vermijden dat de studenten die nu aan het blokken zijn massaal op de 'stop-knop' zouden drukken, kan overmacht inroepen enkel na de tweede zittijd. We willen studenten aanzetten om toch mee te doen met de eerste en tweede zittijd", legt indiener Koen Daniëls uit. Een alternatief voorstel van oppositiepartij sp.a ging wat breder en wilde bijvoorbeeld ook alle studievoortangsmaatregelen schrappen en studenten hun leerkrediet teruggeven voor vakken of opleidingsonderdelen van voor de coronacrisis. Maar dat zou neerkomen op een "collectieve studieduurverlenging", klonk het bij Koen Daniëls (N-VA), Sihame El Kaouakibi (Open Vld) en Brecht Warnez (CD&V). Oppositiepartijen sp.a en Groen hebben nog vragen en bedenkingen bij het voorstel van de meerderheid, met name over de invulling van het begrip overmacht, maar beide partijen en ook oppositiepartij Vlaams Belang keurden de resolutie wel mee goed. "Dit is een stap naar mildheid voor studenten", zegt Stijn Bex (Groen). "Maar in plaats van duidelijkheid dreigt een administratieve jungle waarbij alweer de meest kwetsbare studenten uit de boot zouden vallen", aldus Bex. Ook voor sp.a-fractieleider Hannelore Goeman noemt het voorstel "een stap vooruit", maar is ervan overtuigd dat haar resolutie voor de studenten een betere optie was geweest. (Belga)