Als Vlaanderen tegen 2030 35% minder CO2 wil uitstoten, dan moeten België en Vlaanderen zo snel mogelijk omschakelen naar emissievrije bedrijfswagens. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet zich achter de omschakeling en dringt daar ook op aan bij haar federale collega Marie Christien Marghem (MR). Dat schrijft De Tijd op dinsdag.

Eerder dook al het bericht op dat federaal informateur Paul Magnette (PS) alleen nog elektrische leasewagens fiscaal wil stimuleren. Nu blijkt dat ook de Vlaamse regering daarop wil inzetten, zodat bedrijven alleen nog leasewagens van de belastingen kunnen aftrekken als ze geen CO2 uitstoten.

Demir wil dat Marghem zo snel mogelijk de fiscaliteit voor bedrijfswagens aanpast 'om de vloot van bedrijfswagens zo snel mogelijk te vergroenen en emissievrij te maken'. Maar voor haar kan niet worden ingebroken op bestaande contracten. 'En er moet voldoende aanbod aan elektrische modellen zijn, zodat werknemers de auto als gezinswagen kunnen gebruiken.' Ze wil dat de Vlaamse regering dan in overleg met de autosector een tandje bij steekt in het uitbouwen van het laadpalennetwerk in Vlaanderen.

Het kabinet van Demir verduidelijkt dinsdagochtend dat de minister ook concrete maatregelen wil van de federale regering die Vlaanderen kunnen helpen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Zo vraagt Zuhal Demir een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen bij alle ondernemingen tot op het niveau van Nederland. De steun bedraagt daar 15 tot 55% op de ecologische meerkosten van essentiële investeringscomponenten, naargelang de technologie en de grootte van de onderneming.

Voorts pleit ze voor een uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief voor particulieren op heropbouw na sloop van de centrumsteden, zoals nu het geval is, naar het volledige grondgebied; en het fiscaal stimuleren van de zachte mobiliteit, alsook het gebruik van andere verkeersmodi dan personenwagens (stappen, fietsen, collectief vervoer). Wat de hervorming van de fiscaliteit rond bedrijfswagen betreft, wijst het kabinet van Demir erop dat er geen timing naar voren geschoven wordt. De Vlaams minister herinnert eraan dat het voor haar niet mag gaan om een belastingverhoging. Dat betekent dat de fiscale aftrek behouden moet blijven.

VREG: 'Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels'

Als alle bedrijfswagens elektrisch worden, zijn er voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro investeringen nodig in het netwerk. Dat zegt de Vlaamse energieregulator VREG dinsdag in het Vlaams parlement. De regulator stelt voor om een capaciteitstarief in te voeren.

Federaal informateur Paul Magnette (PS) wil de bedrijfswagens zo snel mogelijk vergroenen. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is voorstander. Om de Vlaamse doelstellingen te halen, moeten we volgens haar zo snel mogelijk naar zero-emissiebedrijfswagens. België telt meer dan een miljoen bedrijfswagens, dus een dergelijke maatregel zou enorme gevolgen hebben voor het elektriciteitsnetwerk.

'Als we niets doen, gaan we heel veel koper in de grond moeten steken', zegt Pieterjan Renier, directeur van de VREG. 'Voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro. Maar is dat wel nodig?', vraagt hij. De VREG ziet een oplossing in de invoering van een capaciteitstarief. De kosten voor het gebruik van het net zouden in dat systeem niet op basis van verbruik worden berekend, maar op basis van de capaciteit van de aansluiting. Een gemiddeld gezin heeft op dit moment pieken in het verbruik van maximaal 7 KW. Met een elektrische auto zou dat stijgen tot 27 KW.

Als iedereen die wagen begint op te laden om 17 uur, volgt er een piek in de straat die op dat moment niet kan worden opgevangen. Met het capaciteitstarief zou iemand met een 'grote' aansluiting veel meer moeten betalen. H

et alternatief is een 'kleine' aansluiting, waardoor de auto de hele nacht zou moeten opladen. 'We stellen vast dat er enkele jaren geleden nog geen draagvlak was voor een dergelijke tariefhervorming, dat is er nu wel', zegt Renier.

De VREG verwerkt momenteel de input van alle stakeholders en komt in maart met een verslag.

Als Vlaanderen tegen 2030 35% minder CO2 wil uitstoten, dan moeten België en Vlaanderen zo snel mogelijk omschakelen naar emissievrije bedrijfswagens. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet zich achter de omschakeling en dringt daar ook op aan bij haar federale collega Marie Christien Marghem (MR). Dat schrijft De Tijd op dinsdag.Eerder dook al het bericht op dat federaal informateur Paul Magnette (PS) alleen nog elektrische leasewagens fiscaal wil stimuleren. Nu blijkt dat ook de Vlaamse regering daarop wil inzetten, zodat bedrijven alleen nog leasewagens van de belastingen kunnen aftrekken als ze geen CO2 uitstoten. Demir wil dat Marghem zo snel mogelijk de fiscaliteit voor bedrijfswagens aanpast 'om de vloot van bedrijfswagens zo snel mogelijk te vergroenen en emissievrij te maken'. Maar voor haar kan niet worden ingebroken op bestaande contracten. 'En er moet voldoende aanbod aan elektrische modellen zijn, zodat werknemers de auto als gezinswagen kunnen gebruiken.' Ze wil dat de Vlaamse regering dan in overleg met de autosector een tandje bij steekt in het uitbouwen van het laadpalennetwerk in Vlaanderen. Het kabinet van Demir verduidelijkt dinsdagochtend dat de minister ook concrete maatregelen wil van de federale regering die Vlaanderen kunnen helpen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Zo vraagt Zuhal Demir een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen bij alle ondernemingen tot op het niveau van Nederland. De steun bedraagt daar 15 tot 55% op de ecologische meerkosten van essentiële investeringscomponenten, naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. Voorts pleit ze voor een uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief voor particulieren op heropbouw na sloop van de centrumsteden, zoals nu het geval is, naar het volledige grondgebied; en het fiscaal stimuleren van de zachte mobiliteit, alsook het gebruik van andere verkeersmodi dan personenwagens (stappen, fietsen, collectief vervoer). Wat de hervorming van de fiscaliteit rond bedrijfswagen betreft, wijst het kabinet van Demir erop dat er geen timing naar voren geschoven wordt. De Vlaams minister herinnert eraan dat het voor haar niet mag gaan om een belastingverhoging. Dat betekent dat de fiscale aftrek behouden moet blijven. Als alle bedrijfswagens elektrisch worden, zijn er voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro investeringen nodig in het netwerk. Dat zegt de Vlaamse energieregulator VREG dinsdag in het Vlaams parlement. De regulator stelt voor om een capaciteitstarief in te voeren.Federaal informateur Paul Magnette (PS) wil de bedrijfswagens zo snel mogelijk vergroenen. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is voorstander. Om de Vlaamse doelstellingen te halen, moeten we volgens haar zo snel mogelijk naar zero-emissiebedrijfswagens. België telt meer dan een miljoen bedrijfswagens, dus een dergelijke maatregel zou enorme gevolgen hebben voor het elektriciteitsnetwerk. 'Als we niets doen, gaan we heel veel koper in de grond moeten steken', zegt Pieterjan Renier, directeur van de VREG. 'Voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro. Maar is dat wel nodig?', vraagt hij. De VREG ziet een oplossing in de invoering van een capaciteitstarief. De kosten voor het gebruik van het net zouden in dat systeem niet op basis van verbruik worden berekend, maar op basis van de capaciteit van de aansluiting. Een gemiddeld gezin heeft op dit moment pieken in het verbruik van maximaal 7 KW. Met een elektrische auto zou dat stijgen tot 27 KW. Als iedereen die wagen begint op te laden om 17 uur, volgt er een piek in de straat die op dat moment niet kan worden opgevangen. Met het capaciteitstarief zou iemand met een 'grote' aansluiting veel meer moeten betalen. Het alternatief is een 'kleine' aansluiting, waardoor de auto de hele nacht zou moeten opladen. 'We stellen vast dat er enkele jaren geleden nog geen draagvlak was voor een dergelijke tariefhervorming, dat is er nu wel', zegt Renier. De VREG verwerkt momenteel de input van alle stakeholders en komt in maart met een verslag.