"We zien tijdens de coronacrisis een sterke stijging van de meldingen over intrafamiliaal geweld bij de hulplijnen, al zijn er regionale verschillen. Maar tegelijk bereiken heel wat signalen ons nog steeds niet", zegt Demir. "Doorgaans komen signalen binnen via scholen, kinderopvang, sportverenigingen en familieleden. Maar deze contacten vallen door de coronamaatregelen vaak weg. De probleemsituaties gaan dus niet opeens verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer de lockdown achter de rug is", stelt Demir. De teams van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld en kindermishandeling in de vijf Vlaamse provincies worden niet alleen dit jaar versterkt, maar structureel voor de toekomst. Concreet worden vijf extra casusregisseurs aangeworven, een per provincie. Dat zijn maatschappelijke werkers die aangesteld worden voor de coördinatie bij gezinnen waar er geweld in het spel is. Zij coördineren de uitvoering en de monitoring van het plan dat door de verschillende betrokken diensten van hulpverlening, politie en parket werd opgemaakt om naar een duurzame oplossing voor het gezin te gaan. Op die manier heeft het gezin één aanspreekpunt en worden alle betrokken diensten met elkaar gelinkt. Demir sloot eerder een akkoord met een hotelketen om infrastructuur ter beschikking te stellen als vluchthuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. (Belga)

"We zien tijdens de coronacrisis een sterke stijging van de meldingen over intrafamiliaal geweld bij de hulplijnen, al zijn er regionale verschillen. Maar tegelijk bereiken heel wat signalen ons nog steeds niet", zegt Demir. "Doorgaans komen signalen binnen via scholen, kinderopvang, sportverenigingen en familieleden. Maar deze contacten vallen door de coronamaatregelen vaak weg. De probleemsituaties gaan dus niet opeens verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer de lockdown achter de rug is", stelt Demir. De teams van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld en kindermishandeling in de vijf Vlaamse provincies worden niet alleen dit jaar versterkt, maar structureel voor de toekomst. Concreet worden vijf extra casusregisseurs aangeworven, een per provincie. Dat zijn maatschappelijke werkers die aangesteld worden voor de coördinatie bij gezinnen waar er geweld in het spel is. Zij coördineren de uitvoering en de monitoring van het plan dat door de verschillende betrokken diensten van hulpverlening, politie en parket werd opgemaakt om naar een duurzame oplossing voor het gezin te gaan. Op die manier heeft het gezin één aanspreekpunt en worden alle betrokken diensten met elkaar gelinkt. Demir sloot eerder een akkoord met een hotelketen om infrastructuur ter beschikking te stellen als vluchthuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. (Belga)