Alleenstaande moeders die bij het OCMW aankloppen, vormen een zeer kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroep die met een rist obstakels moet afrekenen. Uit onderzoek blijkt dat ze minder sterk staan op de arbeidsmarkt, waardoor het niet evident is om de combinatie arbeid-gezin leefbaar te houden. Voor kopzorgen zorgt ook de zoektocht met een beperkt inkomen naar een degelijke woning en een betaalbare kinderopvang. Bovendien hebben ze te weinig sociale contacten en loert daardoor het sociaal isolement om de hoek. Bij de MIRIAM-methode wordt kort op de bal gespeeld. Om de 14 dagen gaan de alleenstaande moeders langs bij hun "casemanager". Die zorgt voor een doorgedreven individuele begeleiding, maar er is ook groepsbegeleiding. Dat de versterking van de vrouwen geslaagd is, bewijst de stijging van het aantal vrouwen die alimentatiegeld opeisten, van 51 naar 60,5 procent. "Voor alleenstaande moeders is het niet vanzelfsprekend om hun recht op alimentatiegeld te laten gelden", zegt Anita Opfergelt van het kabinet-Demir. "Het is een moeilijk proces. Eerst moeten ze een vonnis verkrijgen waarvoor ze contact moeten leggen met een advocaat, daarna moeten ze aanspraak maken op hun rechten." De casemanagers zorgen voor voorlichting en informatiesessies door een advocaat, maar er kunnen ook experts langskomen die de vrouwen begeleidden in de zoektocht naar een gezond eetpatroon of hen met raad en daad bijstaan bij de opvoeding van hun kinderen. In de vijf OCMW's is de pilootfase van het MIRIAM-project afgelopen, maar alvast in Leuven en Charleroi wordt de intensieve begeleiding met eigen fondsen voortgezet. "Zo krijgen we de kans om ook nazorg te bieden", aldus Hilde Luyts, case manager bij het OCMW in Leuven. "Niet alle moeders zijn er al, maar we weten dat ze uit de armoede gaan geraken en weer op een normale en duurzame manier zullen kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven", zegt voorzitster Magda De Meyer van de Nationale Vrouwenraad die ook bij het project was betrokken. (Belga)

Alleenstaande moeders die bij het OCMW aankloppen, vormen een zeer kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroep die met een rist obstakels moet afrekenen. Uit onderzoek blijkt dat ze minder sterk staan op de arbeidsmarkt, waardoor het niet evident is om de combinatie arbeid-gezin leefbaar te houden. Voor kopzorgen zorgt ook de zoektocht met een beperkt inkomen naar een degelijke woning en een betaalbare kinderopvang. Bovendien hebben ze te weinig sociale contacten en loert daardoor het sociaal isolement om de hoek. Bij de MIRIAM-methode wordt kort op de bal gespeeld. Om de 14 dagen gaan de alleenstaande moeders langs bij hun "casemanager". Die zorgt voor een doorgedreven individuele begeleiding, maar er is ook groepsbegeleiding. Dat de versterking van de vrouwen geslaagd is, bewijst de stijging van het aantal vrouwen die alimentatiegeld opeisten, van 51 naar 60,5 procent. "Voor alleenstaande moeders is het niet vanzelfsprekend om hun recht op alimentatiegeld te laten gelden", zegt Anita Opfergelt van het kabinet-Demir. "Het is een moeilijk proces. Eerst moeten ze een vonnis verkrijgen waarvoor ze contact moeten leggen met een advocaat, daarna moeten ze aanspraak maken op hun rechten." De casemanagers zorgen voor voorlichting en informatiesessies door een advocaat, maar er kunnen ook experts langskomen die de vrouwen begeleidden in de zoektocht naar een gezond eetpatroon of hen met raad en daad bijstaan bij de opvoeding van hun kinderen. In de vijf OCMW's is de pilootfase van het MIRIAM-project afgelopen, maar alvast in Leuven en Charleroi wordt de intensieve begeleiding met eigen fondsen voortgezet. "Zo krijgen we de kans om ook nazorg te bieden", aldus Hilde Luyts, case manager bij het OCMW in Leuven. "Niet alle moeders zijn er al, maar we weten dat ze uit de armoede gaan geraken en weer op een normale en duurzame manier zullen kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven", zegt voorzitster Magda De Meyer van de Nationale Vrouwenraad die ook bij het project was betrokken. (Belga)