De N-VA-minister overlegt met alle betrokken diensten om te komen tot een geïntegreerde en uniforme aanpak. Daarnaast dringt Demir bij haar federale collega's aan op de oprichting van een boetefonds voor illegale drugsdumping. Dat moet ervoor zorgen dat drugsafval kan opgeruimd worden op kosten van drugsveroordeelden.

Het probleem van drugslabs en -dumpingen is de voorbije jaren toegenomen. In 2020 werden minstens 28 drugslabs, 19 drugsdumpingen en 6 opslagplaatsen opgespoord in Vlaanderen, waarvan ongeveer de helft in Limburg. De problematiek vraagt om een gecoördineerde aanpak, meent Vlaams minister Demir.

Nu zijn er verschillende instanties, gaande van het lokale tot het federale niveau, bevoegd en is de aanpak te versnipperd. Minister Demir heeft daarom alle betrokken diensten bijeengeroepen voor overleg. Bedoeling is om een 'versterkte, uniforme en harde aanpak' uit te stippelen.

Draaiboek uit Limburg

Volgens de minister is het de bedoeling om daarbij te vertrekken van de ervaringen in Limburg, waar al enkele jaren gewerkt wordt met een draaiboek. 'Daarop bouwen we nu verder door de krachten te bundelen en te schrijven aan een uniforme, Vlaamse aanpak', aldus Demir.

Maar de N-VA-minister wil nog een stap verder gaan en de kosten voor het opruimen en de ecologische gevolgen verhalen op zij die meewerken aan het criminale circuit. Die kosten kunnen oplopen tot tienduizenden tot honderdduizenden euro. Concreet denkt Demir aan de oprichting van een boetefonds, naar analogie met het Verkeersveiligheidsfonds, waarbij de inkomsten uit boetes voor drugsveroordeelden kunnen gebruikt worden om de kosten voor illegaal drugsafval te betalen. Demir start daarvoor het gesprek met de federale regering.

De N-VA-minister overlegt met alle betrokken diensten om te komen tot een geïntegreerde en uniforme aanpak. Daarnaast dringt Demir bij haar federale collega's aan op de oprichting van een boetefonds voor illegale drugsdumping. Dat moet ervoor zorgen dat drugsafval kan opgeruimd worden op kosten van drugsveroordeelden.Het probleem van drugslabs en -dumpingen is de voorbije jaren toegenomen. In 2020 werden minstens 28 drugslabs, 19 drugsdumpingen en 6 opslagplaatsen opgespoord in Vlaanderen, waarvan ongeveer de helft in Limburg. De problematiek vraagt om een gecoördineerde aanpak, meent Vlaams minister Demir. Nu zijn er verschillende instanties, gaande van het lokale tot het federale niveau, bevoegd en is de aanpak te versnipperd. Minister Demir heeft daarom alle betrokken diensten bijeengeroepen voor overleg. Bedoeling is om een 'versterkte, uniforme en harde aanpak' uit te stippelen. Draaiboek uit LimburgVolgens de minister is het de bedoeling om daarbij te vertrekken van de ervaringen in Limburg, waar al enkele jaren gewerkt wordt met een draaiboek. 'Daarop bouwen we nu verder door de krachten te bundelen en te schrijven aan een uniforme, Vlaamse aanpak', aldus Demir. Maar de N-VA-minister wil nog een stap verder gaan en de kosten voor het opruimen en de ecologische gevolgen verhalen op zij die meewerken aan het criminale circuit. Die kosten kunnen oplopen tot tienduizenden tot honderdduizenden euro. Concreet denkt Demir aan de oprichting van een boetefonds, naar analogie met het Verkeersveiligheidsfonds, waarbij de inkomsten uit boetes voor drugsveroordeelden kunnen gebruikt worden om de kosten voor illegaal drugsafval te betalen. Demir start daarvoor het gesprek met de federale regering.