In het regeerakkoord werd opgenomen dat er dit jaar een verbod zou komen op de plaatsing van stookolieketels bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties. Het regelgevend kader daarvoor moet nog worden uitgewerkt. Maar volgens de minister tracht de sector haar te chanteren, met de bedoeling het verbod in te trekken. De leveranciers van stookolie zouden weigeren om het stookolietankfonds te lanceren, zolang er nog sprake is van een verbod. Dat fonds moet helpen om de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gebouwen met een stookolietank te beperken. Het moet gefinancierd worden met de overschotten van BOFAS (het fonds voor de sanering van tankstations) en met een extra heffing op stookolie. Particulieren zouden tot 200.000 euro kunnen krijgen voor de sanering van hun gronden, waar ze vaak al jarenlang op wachten. "Die oude krokodillen komen ons nu met het mes op de keel zeggen dat ze eigenlijk niet van plan zijn om het erkenningsdossier in te dienen zolang we doorgaan met de uitfasering", zei Demir vandaag. "Al die mensen die jarenlang klant waren en stookolie hebben betaald, worden nu in de steek gelaten door die oude krokodillen van Promaz (de naam van het stookoliefonds, red.). Als ze denken dat ze die kost naar de overheid moeten doorschuiven, zijn ze aan het verkeerde adres." Volgende week heeft Demir opnieuw een overleg met de sector. Johan Danen van Groen stelt voor om hen ook in het parlement uit te nodigen. "Het gaat niet op dat zij dit op de overheid proberen afschuiven, zij moeten hier echt wel hun verantwoordelijkheid nemen", zei hij. "Ze hebben decennialang bakken geld verdiend op de kap van mensen met stookolie-installaties." (Belga)

In het regeerakkoord werd opgenomen dat er dit jaar een verbod zou komen op de plaatsing van stookolieketels bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties. Het regelgevend kader daarvoor moet nog worden uitgewerkt. Maar volgens de minister tracht de sector haar te chanteren, met de bedoeling het verbod in te trekken. De leveranciers van stookolie zouden weigeren om het stookolietankfonds te lanceren, zolang er nog sprake is van een verbod. Dat fonds moet helpen om de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gebouwen met een stookolietank te beperken. Het moet gefinancierd worden met de overschotten van BOFAS (het fonds voor de sanering van tankstations) en met een extra heffing op stookolie. Particulieren zouden tot 200.000 euro kunnen krijgen voor de sanering van hun gronden, waar ze vaak al jarenlang op wachten. "Die oude krokodillen komen ons nu met het mes op de keel zeggen dat ze eigenlijk niet van plan zijn om het erkenningsdossier in te dienen zolang we doorgaan met de uitfasering", zei Demir vandaag. "Al die mensen die jarenlang klant waren en stookolie hebben betaald, worden nu in de steek gelaten door die oude krokodillen van Promaz (de naam van het stookoliefonds, red.). Als ze denken dat ze die kost naar de overheid moeten doorschuiven, zijn ze aan het verkeerde adres." Volgende week heeft Demir opnieuw een overleg met de sector. Johan Danen van Groen stelt voor om hen ook in het parlement uit te nodigen. "Het gaat niet op dat zij dit op de overheid proberen afschuiven, zij moeten hier echt wel hun verantwoordelijkheid nemen", zei hij. "Ze hebben decennialang bakken geld verdiend op de kap van mensen met stookolie-installaties." (Belga)