"Vakantie kan wonderen doen voor je mens- en wereldbeeld en je mentale veerkracht. Maar op vakantie gaan, ook in eigen land, is helaas niet voor iedereen even voor de hand liggend", zegt Demir. "Tal van drempels maken dit voor hen haast onmogelijk. Dankzij deze steunmaatregel wordt voor velen het onmogelijke nu toch mogelijk." De 22 projecten waarvoor Demir geld vrijmaakt, werken allemaal bepaalde drempels weg voor mensen, zodat die toch op vakantie kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties die vakanties aanbieden aan mensen met een fysieke of mentale beperking, mensen die in eenzaamheid leven of mensen die getroffen worden door een ziekte. Ook projecten die werken met mensen in kansarmoede of nieuwkomers in de samenleving worden gesubsidieerd. Reisorganisatie WeTravel2 is een van de organisaties die een subsidie toegekend krijgt. WeTravel2 focust specifiek op mensen met een verminderde mobiliteit. Met de steun die ze van Toerisme Vlaanderen krijgen, willen ze de mogelijkheden van individuele bezoekerspakketten, die fysiek toegankelijk zijn, onderzoeken in Mechelen als pilootstad. De organisatie krijgt daarvoor 44.000 euro steun. (Belga)

"Vakantie kan wonderen doen voor je mens- en wereldbeeld en je mentale veerkracht. Maar op vakantie gaan, ook in eigen land, is helaas niet voor iedereen even voor de hand liggend", zegt Demir. "Tal van drempels maken dit voor hen haast onmogelijk. Dankzij deze steunmaatregel wordt voor velen het onmogelijke nu toch mogelijk." De 22 projecten waarvoor Demir geld vrijmaakt, werken allemaal bepaalde drempels weg voor mensen, zodat die toch op vakantie kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties die vakanties aanbieden aan mensen met een fysieke of mentale beperking, mensen die in eenzaamheid leven of mensen die getroffen worden door een ziekte. Ook projecten die werken met mensen in kansarmoede of nieuwkomers in de samenleving worden gesubsidieerd. Reisorganisatie WeTravel2 is een van de organisaties die een subsidie toegekend krijgt. WeTravel2 focust specifiek op mensen met een verminderde mobiliteit. Met de steun die ze van Toerisme Vlaanderen krijgen, willen ze de mogelijkheden van individuele bezoekerspakketten, die fysiek toegankelijk zijn, onderzoeken in Mechelen als pilootstad. De organisatie krijgt daarvoor 44.000 euro steun. (Belga)