'Ik had liever gezien dat de sociale partners het zelf hadden geregeld, maar we kunnen geen rondjes blijven draaien', aldus Zuhal Demir. 'De politiek moet nu haar verantwoordelijkheid nemen'.

Lees ook: 'Peeters wil bemiddelen, maar wie gelooft daar nog echt in?'

Strafbaar

Het recht op staken staat voor haar niet ter discussie, maar is niet absoluut en het recht op werken mag door het stakingsrecht niet in het gedrang komen. 'Het is dan ook niet meer dan logisch dat een aantal zaken die niet door de beugel kunnen, ook strafbaar worden'.

Demir noemt daarbij spoor- en wegblokkades, schade berokkenen aan voertuigen, fysieke agressie, de toegang tot het werk blokkeren en wilde stakingen. Ze haalt het voorbeeld aan van auto's die bij stakingsacties werden vernield, of van een dokter die niet tijdig in het ziekenhuis raakte terwijl hij door een wegblokkade in een file vastzat, waardoor een patiënt niet tijdig kon worden behandeld. Om zulke zaken in de toekomst te vermijden, is voor Demir een wettelijk kader nodig, dat modaliteiten omschrijft zoals hoe en wanneer wordt gestaakt, wat moet gebeuren bij schade en wie verantwoordelijk is.

'Als een gewone burger iets mispeutert, dan wordt hij daarvoor bestraft, maar bij een vakbond is dat niet het geval', gaat Demir voort. Ze is het daarom oneens met het standpunt van ABVV-topman Rudy De Leeuw, dat een vakbond niet de verantwoordelijkheid kan dragen voor hetgeen individuen doen. 'Wie dan wel?', kaatste ze de bal terug. 'Je kan geen staking organiseren en als het verkeerd afloopt, zeggen dat je niet verantwoordelijk bent'.

Meerderheid

Demir en haar partij zijn al langer voorstander van rechtspersoonlijkheid voor vakbonden. 'Maar ik stel vast dat er daarvoor in het parlement vandaag geen meerderheid is', beseft Demir.

Niettemin wil ze toch tot een soort aansprakelijkheidsregeling komen. 'Dat zal dan misschien niet via een rechtspersoonlijkheid gaan, maar ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat het recht op werken niet mag worden beperkt door het recht op staken'. (Belga/KVDA)

'Ik had liever gezien dat de sociale partners het zelf hadden geregeld, maar we kunnen geen rondjes blijven draaien', aldus Zuhal Demir. 'De politiek moet nu haar verantwoordelijkheid nemen'.Lees ook: 'Peeters wil bemiddelen, maar wie gelooft daar nog echt in?'Het recht op staken staat voor haar niet ter discussie, maar is niet absoluut en het recht op werken mag door het stakingsrecht niet in het gedrang komen. 'Het is dan ook niet meer dan logisch dat een aantal zaken die niet door de beugel kunnen, ook strafbaar worden'. Demir noemt daarbij spoor- en wegblokkades, schade berokkenen aan voertuigen, fysieke agressie, de toegang tot het werk blokkeren en wilde stakingen. Ze haalt het voorbeeld aan van auto's die bij stakingsacties werden vernield, of van een dokter die niet tijdig in het ziekenhuis raakte terwijl hij door een wegblokkade in een file vastzat, waardoor een patiënt niet tijdig kon worden behandeld. Om zulke zaken in de toekomst te vermijden, is voor Demir een wettelijk kader nodig, dat modaliteiten omschrijft zoals hoe en wanneer wordt gestaakt, wat moet gebeuren bij schade en wie verantwoordelijk is. 'Als een gewone burger iets mispeutert, dan wordt hij daarvoor bestraft, maar bij een vakbond is dat niet het geval', gaat Demir voort. Ze is het daarom oneens met het standpunt van ABVV-topman Rudy De Leeuw, dat een vakbond niet de verantwoordelijkheid kan dragen voor hetgeen individuen doen. 'Wie dan wel?', kaatste ze de bal terug. 'Je kan geen staking organiseren en als het verkeerd afloopt, zeggen dat je niet verantwoordelijk bent'. Demir en haar partij zijn al langer voorstander van rechtspersoonlijkheid voor vakbonden. 'Maar ik stel vast dat er daarvoor in het parlement vandaag geen meerderheid is', beseft Demir. Niettemin wil ze toch tot een soort aansprakelijkheidsregeling komen. 'Dat zal dan misschien niet via een rechtspersoonlijkheid gaan, maar ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat het recht op werken niet mag worden beperkt door het recht op staken'. (Belga/KVDA)