Greenpeace België stuurde donderdagochtend een ingebrekestelling naar Demir omdat de waterkwaliteit in landbouwgebied jaar na jaar verslechtert. 'Onze Europese doelstellingen komen in het gedrang. Het beleid moet de wortels van het probleem aanpakken, zoals onze veel te grote veestapel', zegt de milieuorganisatie.

Vlaams minister Demir is het eens met die analyse. 'Er zijn al verschillende beleidsinitiatieven lopende om het mestbeleid aan te scherpen en dat zal inspanningen vergen van de betrokken sectoren', reageert Demir.

De minister zal de voorstellen van Greenpeace bestuderen en kijkt uit naar de visie van de landbouworganisaties daarop. 'Wat betreft de strijd tegen mestfraude en de investeringen in riolering, beide erg belangrijk voor onze waterkwaliteit, zijn de inspanningen alvast sterk verhoogd', benadrukt Demir.

Greenpeace België stuurde donderdagochtend een ingebrekestelling naar Demir omdat de waterkwaliteit in landbouwgebied jaar na jaar verslechtert. 'Onze Europese doelstellingen komen in het gedrang. Het beleid moet de wortels van het probleem aanpakken, zoals onze veel te grote veestapel', zegt de milieuorganisatie.Vlaams minister Demir is het eens met die analyse. 'Er zijn al verschillende beleidsinitiatieven lopende om het mestbeleid aan te scherpen en dat zal inspanningen vergen van de betrokken sectoren', reageert Demir. De minister zal de voorstellen van Greenpeace bestuderen en kijkt uit naar de visie van de landbouworganisaties daarop. 'Wat betreft de strijd tegen mestfraude en de investeringen in riolering, beide erg belangrijk voor onze waterkwaliteit, zijn de inspanningen alvast sterk verhoogd', benadrukt Demir.