Volgende week zullen in totaal 139.846 spuitjes worden gezet. Een 40.000-tal zijn tweede dosissen voor bewoners en personeel van woonzorgcentra, ziekenhuispersoneel en collectieve zorgvoorzieningen. De overige 100.000 worden in de vaccinatiecentra toegediend aan personen uit de eerstelijnszorg, 65-plussers en mensen uit serviceflats. Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap, heeft het over "de zwaarste periode voor de vaccinatiecentra", omdat enerzijds de complexiteit van de oefening toeneemt, terwijl anderzijds nog niet alle centra alle processen helemaal onder de knie hebben. De week nadien blijft dat cijfer met zowat 132.987 geplande vaccins op hetzelfde niveau. Dan wordt vooral in de vaccinatiecentra een versnelling hoger geschakeld, want daar worden 86.895 spuitjes gezet bij 65-plussers, ten opzichte van 18.900 in de week van 15 maart. Daarnaast worden nog de laatste tweede dosissen toegediend in woonzorgcentra (204) en gaan er ook nog 16.260 tweede dosissen naar ziekenhuizen en 18.534 naar collectieve zorginstellingen, waar ook nog 96 eerste spuitjes worden gezet. In serviceflats worden er die week 1.794 eerste dosissen en 9.204 tweede dosissen voorzien. Uit een steekproef die het Agentschap Zorg en Gezondheid liet uitvoeren bij enkele vaccinatiecentra in Limburg blijkt dat de impact van de berichtgeving over eventuele problemen met AstraZeneca in Denemarken beperkt blijft. Er is sprake van een uitval van ongeveer 1 à 2 procent. "We zijn blij dat mensen kiezen voor de veilige keuze en dus opteren voor het vaccin", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap. De leverproblemen die federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren aankondigde zullen pas gevolgen hebben op het vaccinatieschema voor de weken van 29 maart en 4 april. Dat omdat er pas uitnodigingen worden verstuurd wanneer de vaccins effectief geleverd zijn en er daardoor een doorlooptijd van zowat twee weken is. Volgens de vaccinatieteller van het Agentschap werden in Vlaanderen reeds 469.174 dosissen toegediend aan 18-plussers. Dat komt overeen met 8,78 procent van de volwassen bevolking. Dewolf onderstreept dat dit "helemaal niet zo slecht" is. We doen daarmee beter dan onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar moeten wel de Scandinavische landen en Ierland en Hongarije voorlaten. (Belga)

Volgende week zullen in totaal 139.846 spuitjes worden gezet. Een 40.000-tal zijn tweede dosissen voor bewoners en personeel van woonzorgcentra, ziekenhuispersoneel en collectieve zorgvoorzieningen. De overige 100.000 worden in de vaccinatiecentra toegediend aan personen uit de eerstelijnszorg, 65-plussers en mensen uit serviceflats. Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap, heeft het over "de zwaarste periode voor de vaccinatiecentra", omdat enerzijds de complexiteit van de oefening toeneemt, terwijl anderzijds nog niet alle centra alle processen helemaal onder de knie hebben. De week nadien blijft dat cijfer met zowat 132.987 geplande vaccins op hetzelfde niveau. Dan wordt vooral in de vaccinatiecentra een versnelling hoger geschakeld, want daar worden 86.895 spuitjes gezet bij 65-plussers, ten opzichte van 18.900 in de week van 15 maart. Daarnaast worden nog de laatste tweede dosissen toegediend in woonzorgcentra (204) en gaan er ook nog 16.260 tweede dosissen naar ziekenhuizen en 18.534 naar collectieve zorginstellingen, waar ook nog 96 eerste spuitjes worden gezet. In serviceflats worden er die week 1.794 eerste dosissen en 9.204 tweede dosissen voorzien. Uit een steekproef die het Agentschap Zorg en Gezondheid liet uitvoeren bij enkele vaccinatiecentra in Limburg blijkt dat de impact van de berichtgeving over eventuele problemen met AstraZeneca in Denemarken beperkt blijft. Er is sprake van een uitval van ongeveer 1 à 2 procent. "We zijn blij dat mensen kiezen voor de veilige keuze en dus opteren voor het vaccin", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap. De leverproblemen die federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren aankondigde zullen pas gevolgen hebben op het vaccinatieschema voor de weken van 29 maart en 4 april. Dat omdat er pas uitnodigingen worden verstuurd wanneer de vaccins effectief geleverd zijn en er daardoor een doorlooptijd van zowat twee weken is. Volgens de vaccinatieteller van het Agentschap werden in Vlaanderen reeds 469.174 dosissen toegediend aan 18-plussers. Dat komt overeen met 8,78 procent van de volwassen bevolking. Dewolf onderstreept dat dit "helemaal niet zo slecht" is. We doen daarmee beter dan onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar moeten wel de Scandinavische landen en Ierland en Hongarije voorlaten. (Belga)