Momenteel heeft maar een deel van de bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler recht op het sociaal tarief voor aardgas. Het gaat om appartementen die worden verhuurd door sociale huisvestigingsmaatschappijen. Bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler die verhuurd worden door OCMW's of door sociale verhuurkantoren, betalen het normale tarief. Daar komt nu verandering in. Minister Peeters legde een uitbreiding van het sociale tarief voor aardgas naar alle sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler voor aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), die positief advies gaf. De maatregel zal naar schatting 3 miljoen euro kosten. (Belga)

Momenteel heeft maar een deel van de bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler recht op het sociaal tarief voor aardgas. Het gaat om appartementen die worden verhuurd door sociale huisvestigingsmaatschappijen. Bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler die verhuurd worden door OCMW's of door sociale verhuurkantoren, betalen het normale tarief. Daar komt nu verandering in. Minister Peeters legde een uitbreiding van het sociale tarief voor aardgas naar alle sociale appartementen met een gemeenschappelijke boiler voor aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), die positief advies gaf. De maatregel zal naar schatting 3 miljoen euro kosten. (Belga)