Op vraag van minister Van den Bossche maakten de sociale huisvestingsmaatschappijen een inventaris van de verfraaiingswerken die moesten worden uitgevoerd aan hun patrimonium. De inspanning die moest worden geleverd, bleek veel groter dan gedacht. De renovatiedossiers stapelden zich snel op. Het budget dat de Vlaamse regering had uitgetrokken, was al hoger dan in het verleden - 210 miljoen euro in plaats van 110 miljoen tijdens de vorige legislaturen -, maar volstond bijgevolg niet. Door dat tekort dreigt er leegstand voor duizenden sociale woningen, waarschuwde de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) vorige maand nog. Ze vroegen op korte termijn 200 miljoen euro extra. Er waren immers al sociale woningen ontruimd omdat sommige maatschappijen dachten dat ze wel geld zouden krijgen voor hun renovaties. Door een verschuiving van de budgetten maakt de minister nu 97,3 miljoen euro vrij. Genoeg om de prioriteiten te behandelen, stelt het kabinet van de minister. "Op die manier zullen er geen woningen langer leegstaan dan nodig", zegt Van den Bossche. "Dat is voor ons essentieel." Met het geld kunnen volgens Van den Bossche ook de projecten worden uitgevoerd waarvan er vergunningen voor de renovatie dreigden te verlopen, net als projecten waarvoor Europese subsidies dreigden te vervallen. 1.295 woningen worden nu versneld gerenoveerd. (NICOLAS MAETERLINCK)

Op vraag van minister Van den Bossche maakten de sociale huisvestingsmaatschappijen een inventaris van de verfraaiingswerken die moesten worden uitgevoerd aan hun patrimonium. De inspanning die moest worden geleverd, bleek veel groter dan gedacht. De renovatiedossiers stapelden zich snel op. Het budget dat de Vlaamse regering had uitgetrokken, was al hoger dan in het verleden - 210 miljoen euro in plaats van 110 miljoen tijdens de vorige legislaturen -, maar volstond bijgevolg niet. Door dat tekort dreigt er leegstand voor duizenden sociale woningen, waarschuwde de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) vorige maand nog. Ze vroegen op korte termijn 200 miljoen euro extra. Er waren immers al sociale woningen ontruimd omdat sommige maatschappijen dachten dat ze wel geld zouden krijgen voor hun renovaties. Door een verschuiving van de budgetten maakt de minister nu 97,3 miljoen euro vrij. Genoeg om de prioriteiten te behandelen, stelt het kabinet van de minister. "Op die manier zullen er geen woningen langer leegstaan dan nodig", zegt Van den Bossche. "Dat is voor ons essentieel." Met het geld kunnen volgens Van den Bossche ook de projecten worden uitgevoerd waarvan er vergunningen voor de renovatie dreigden te verlopen, net als projecten waarvoor Europese subsidies dreigden te vervallen. 1.295 woningen worden nu versneld gerenoveerd. (NICOLAS MAETERLINCK)