Vandaag zijn zorgverstrekkers al verplicht hun conventiestatus bekend te maken aan patiënten. Dat wil zeggen: niet, gedeeltelijk of geheel geconventioneerd. Indien ze niet geconventioneerd zijn, mogen ze vrij hun tarieven bepalen. Over de tarieven zelf staat niets in de wet. Concreet zullen zorgverstrekkers in de toekomst steeds moeten duidelijk maken wat hun conventiestatus is én welke tarieven ze hanteren. De tarieflijst moet de meest courante verstrekkingen weergeven. De tarieven moeten bovendien duidelijk en leesbaar zijn. Op de affiche moet ook het verschil staan tussen het tarief, de terugbetaling, het remgeld en supplementen. (Belga)

Vandaag zijn zorgverstrekkers al verplicht hun conventiestatus bekend te maken aan patiënten. Dat wil zeggen: niet, gedeeltelijk of geheel geconventioneerd. Indien ze niet geconventioneerd zijn, mogen ze vrij hun tarieven bepalen. Over de tarieven zelf staat niets in de wet. Concreet zullen zorgverstrekkers in de toekomst steeds moeten duidelijk maken wat hun conventiestatus is én welke tarieven ze hanteren. De tarieflijst moet de meest courante verstrekkingen weergeven. De tarieven moeten bovendien duidelijk en leesbaar zijn. Op de affiche moet ook het verschil staan tussen het tarief, de terugbetaling, het remgeld en supplementen. (Belga)