De begroting van de gezondheidszorg legt vast hoeveel geld er volgend jaar beschikbaar is om voor alle Belgen kosten in de gezondheidszorg terug te betalen. De regering heeft een extra 1,2 miljard euro voorzien voor meer handen in de zorg, een betere verloning van het zorgpersoneel en een meer uitgebreide terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg, aldus het verzekeringscomité van het Riziv. Daarnaast worden ook middelen voorzien om de COVID-19-pandemie te bestrijden en is het geraamd tekort van 539 miljoen euro bijgestuurd. De vertegenwoordigers van de mutualiteiten, de zorgvoorzieningen en de zorgverstrekkers hebben met grote meerderheid een positief advies uitgebracht. "Niet alleen omdat we vooruit willen tijdens de grootste gezondheidscrisis die ons land ooit getroffen heeft, maar ook omdat we geloven dat het samen met deze regering en het groeipad dat ze voorstelt mogelijk moet zijn om belangrijke hervormingen te realiseren", verluidde het. Bovendien voorziet het regeerakkoord vanaf 2022 een groeinorm voor de gezondheidszorg van 2,5%, tegenover de 1,5% van de voorbije legislatuur. "Dat kan wel degelijk een verschil maken, temeer daar het geld ook bedoeld is voor het realiseren van gezondheidszorgdoelstellingen of dus nieuwe initiatieven met het oog op meer levensjaren in goede gezondheid voor elke burger en op het verminderen van de gezondheidsongelijkheid", aldus het comité. Het advies van het Verzekeringscomité gaat nu naar de Algemene Raad van het Riziv, waarin naast de ziekenfondsen ook de sociale partners en de regering zetelen. Die zal volgend week het finale oordeel vellen. (Belga)

De begroting van de gezondheidszorg legt vast hoeveel geld er volgend jaar beschikbaar is om voor alle Belgen kosten in de gezondheidszorg terug te betalen. De regering heeft een extra 1,2 miljard euro voorzien voor meer handen in de zorg, een betere verloning van het zorgpersoneel en een meer uitgebreide terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg, aldus het verzekeringscomité van het Riziv. Daarnaast worden ook middelen voorzien om de COVID-19-pandemie te bestrijden en is het geraamd tekort van 539 miljoen euro bijgestuurd. De vertegenwoordigers van de mutualiteiten, de zorgvoorzieningen en de zorgverstrekkers hebben met grote meerderheid een positief advies uitgebracht. "Niet alleen omdat we vooruit willen tijdens de grootste gezondheidscrisis die ons land ooit getroffen heeft, maar ook omdat we geloven dat het samen met deze regering en het groeipad dat ze voorstelt mogelijk moet zijn om belangrijke hervormingen te realiseren", verluidde het. Bovendien voorziet het regeerakkoord vanaf 2022 een groeinorm voor de gezondheidszorg van 2,5%, tegenover de 1,5% van de voorbije legislatuur. "Dat kan wel degelijk een verschil maken, temeer daar het geld ook bedoeld is voor het realiseren van gezondheidszorgdoelstellingen of dus nieuwe initiatieven met het oog op meer levensjaren in goede gezondheid voor elke burger en op het verminderen van de gezondheidsongelijkheid", aldus het comité. Het advies van het Verzekeringscomité gaat nu naar de Algemene Raad van het Riziv, waarin naast de ziekenfondsen ook de sociale partners en de regering zetelen. Die zal volgend week het finale oordeel vellen. (Belga)