In een "Servicepunt Zorg" kunnen burgers alles te weten komen over mogelijke opleidings- en jobmogelijkheden binnen de sector en bedrijven kunnen er hun vacatures kenbaar maken. De bedoeling is om uiteindelijk meer mensen naar de zorgsector te leiden. De zorgsector is een belangrijke werkgever in Vlaanderen en dat zal de komende jaren met de vergrijzing niet veranderen. Van de 13.600 Gentse werkzoekenden zijn er volgens uittredend schepen van Werk Sofie Bracke (Open Vld) ruim duizend mensen met beroepsaspiraties in de zorg. "Het aantal vacatures in de zorg is verdrievoudigd tussen november 2010 en november 2012. Momenteel is één op de drie vacatures voor de zorgsector. Dat schept enorme opportuniteiten." De zorgsector heeft niet alleen nood aan verzorgend of medisch personeel, maar ook aan klusjesmannen, laboranten, technici, keuken- of onderhoudspersoneel. Het servicepunt hoopt ook moeilijkere doelgroepen aan te trekken, zoals allochtone of laaggeschoolde werknemers, huisvrouwen, herintreders enzovoort. Voor het "Servicepunt Zorg" slaan de VDAB en de Stad Gent de handen in elkaar. De twee VDAB-consulenten van het servicepunt zijn te bereiken in werkwinkel Gent-Minnemeers. (KAV)

In een "Servicepunt Zorg" kunnen burgers alles te weten komen over mogelijke opleidings- en jobmogelijkheden binnen de sector en bedrijven kunnen er hun vacatures kenbaar maken. De bedoeling is om uiteindelijk meer mensen naar de zorgsector te leiden. De zorgsector is een belangrijke werkgever in Vlaanderen en dat zal de komende jaren met de vergrijzing niet veranderen. Van de 13.600 Gentse werkzoekenden zijn er volgens uittredend schepen van Werk Sofie Bracke (Open Vld) ruim duizend mensen met beroepsaspiraties in de zorg. "Het aantal vacatures in de zorg is verdrievoudigd tussen november 2010 en november 2012. Momenteel is één op de drie vacatures voor de zorgsector. Dat schept enorme opportuniteiten." De zorgsector heeft niet alleen nood aan verzorgend of medisch personeel, maar ook aan klusjesmannen, laboranten, technici, keuken- of onderhoudspersoneel. Het servicepunt hoopt ook moeilijkere doelgroepen aan te trekken, zoals allochtone of laaggeschoolde werknemers, huisvrouwen, herintreders enzovoort. Voor het "Servicepunt Zorg" slaan de VDAB en de Stad Gent de handen in elkaar. De twee VDAB-consulenten van het servicepunt zijn te bereiken in werkwinkel Gent-Minnemeers. (KAV)