Het zorgpersoneelfonds bedraagt 402 miljoen euro per jaar en dateert al van oktober 2019, lang voor de coronapandemie dus. Het ging toen om een initiatief van PVDA dat gestemd raakte toen de regering in lopende zaken zat, als een amendement op de voorlopige twaalfden. Intussen zijn de penibele werkomstandigheden in de zorgsector door corona alleen maar meer onder de aandacht gekomen. De meerderheidspartijen gingen daarom in een werkgroep op zoek naar een akkoord over de bestendiging van het fonds, en de verdeling van de middelen. Die werkzaamheden vloeiden voort uit een wetsvoorstel van de meerderheid, dat deze middag unaniem werd goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie. De tekst moet nu ook nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Het geld dient vooral om extra verpleegkundigen aan te werven in de ziekenhuizen en de thuiszorg. De middelen kunnen ook gebruikt worden om ander zorg- en ondersteunend personeel aan te werven, zodat de verpleegkundigen zich meer op hun kerntaken kunnen concentreren, maar dat kan wel enkel als de sociale partners daar lokaal een akkoord over vinden. De middelen om extra personeel aan te werven zullen er dus liggen, maar de grote moeilijkheid blijft nog altijd om voldoende geschoold personeel te vinden. Bedoeling is in elk geval om elk jaar te evalueren hoeveel extra jobs het zorgpersoneelfonds in elke zorginstelling heeft gecreëerd, en hoeveel patiënten elke verpleegkundige voor zijn of haar rekening moet nemen. Volgens de meest recente cijfers zijn er dat nu gemiddeld elf per dag in België, terwijl het Europese gemiddelde op negen ligt. (Belga)

Het zorgpersoneelfonds bedraagt 402 miljoen euro per jaar en dateert al van oktober 2019, lang voor de coronapandemie dus. Het ging toen om een initiatief van PVDA dat gestemd raakte toen de regering in lopende zaken zat, als een amendement op de voorlopige twaalfden. Intussen zijn de penibele werkomstandigheden in de zorgsector door corona alleen maar meer onder de aandacht gekomen. De meerderheidspartijen gingen daarom in een werkgroep op zoek naar een akkoord over de bestendiging van het fonds, en de verdeling van de middelen. Die werkzaamheden vloeiden voort uit een wetsvoorstel van de meerderheid, dat deze middag unaniem werd goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie. De tekst moet nu ook nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Het geld dient vooral om extra verpleegkundigen aan te werven in de ziekenhuizen en de thuiszorg. De middelen kunnen ook gebruikt worden om ander zorg- en ondersteunend personeel aan te werven, zodat de verpleegkundigen zich meer op hun kerntaken kunnen concentreren, maar dat kan wel enkel als de sociale partners daar lokaal een akkoord over vinden. De middelen om extra personeel aan te werven zullen er dus liggen, maar de grote moeilijkheid blijft nog altijd om voldoende geschoold personeel te vinden. Bedoeling is in elk geval om elk jaar te evalueren hoeveel extra jobs het zorgpersoneelfonds in elke zorginstelling heeft gecreëerd, en hoeveel patiënten elke verpleegkundige voor zijn of haar rekening moet nemen. Volgens de meest recente cijfers zijn er dat nu gemiddeld elf per dag in België, terwijl het Europese gemiddelde op negen ligt. (Belga)