"Slachtoffers van seksuele aanranding of verkrachting zitten met veel vragen. Het kan hen tekenen voor het leven", zegt staatssecretaris Zuhal Demir. "De opvang, zorg, erkenning en snelheid waarmee slachtoffers worden geholpen, is cruciaal om het leven weer aan te kunnen en daders te vatten. Nochtans wordt wie als slachtoffer van seksueel geweld hulp zoekt, vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het aanbod van zorg is veel te versnipperd en het personeel dat slachtoffers moet opvangen of begeleiden, is soms onvoldoende opgeleid." Om die problemen te verhelpen zijn er dus nu de "Zorgcentra na Seksueel Geweld". Zij stellen de slachtoffers centraal. Ze concentreren alle beschikbare hulpverlening op één adres en werken met personeel dat opgeleid is in de opvang van slachtoffers van alle leeftijden. Een netwerk van specialisten op medisch, psychologisch, politioneel en juridisch vlak staat klaar. De centra zijn ook verbonden aan een ziekenhuis en zijn permanent (24/7) beschikbaar. Naast medische en psychische hulp en het aanbieden van zorg aan slachtoffers en hun directe omgeving, wordt ook bewijsmateriaal verzameld en bewaard. Omdat het over een volledig nieuw zorgmodel gaat in ons land, met verschillende nieuwe functies, wordt er van start gegaan met drie proefprojecten in het UZ Gent, in het UMC Sint-Pieters van Brussel en het UMC van Luik. (Belga)

"Slachtoffers van seksuele aanranding of verkrachting zitten met veel vragen. Het kan hen tekenen voor het leven", zegt staatssecretaris Zuhal Demir. "De opvang, zorg, erkenning en snelheid waarmee slachtoffers worden geholpen, is cruciaal om het leven weer aan te kunnen en daders te vatten. Nochtans wordt wie als slachtoffer van seksueel geweld hulp zoekt, vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het aanbod van zorg is veel te versnipperd en het personeel dat slachtoffers moet opvangen of begeleiden, is soms onvoldoende opgeleid." Om die problemen te verhelpen zijn er dus nu de "Zorgcentra na Seksueel Geweld". Zij stellen de slachtoffers centraal. Ze concentreren alle beschikbare hulpverlening op één adres en werken met personeel dat opgeleid is in de opvang van slachtoffers van alle leeftijden. Een netwerk van specialisten op medisch, psychologisch, politioneel en juridisch vlak staat klaar. De centra zijn ook verbonden aan een ziekenhuis en zijn permanent (24/7) beschikbaar. Naast medische en psychische hulp en het aanbieden van zorg aan slachtoffers en hun directe omgeving, wordt ook bewijsmateriaal verzameld en bewaard. Omdat het over een volledig nieuw zorgmodel gaat in ons land, met verschillende nieuwe functies, wordt er van start gegaan met drie proefprojecten in het UZ Gent, in het UMC Sint-Pieters van Brussel en het UMC van Luik. (Belga)