In Levanta, de streng beveiligde afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate, worden gesprekken tussen patiënten en hun bezoekers beluisterd. Dat staat in een verslag van de Zorginspectie. "Dit is een nieuw element dat niet eerder werd vastgesteld. Dat zou een schending van de mensenrechten zijn, wat niet getolereerd kan worden in een erkende zorgvoorziening. Zorg en Gezondheid start een juridisch onderzoek naar de (il)legaliteit van deze praktijk en zal op basis daarvan de voorziening vragen dit zo snel mogelijk stop te zetten." Zorg en Gezondheid zal de komende weken op basis van de vaststellingen van de Zorginspectie een verbeterplan opleggen aan de voorziening, waarin termijnen bepaald zijn waarbinnen de vastgestelde problemen verholpen moeten worden. Voor een structurele oplossing zijn er meer duidelijke richtlijnen in de maak over hoe een forensische zorgvoorziening zoals Levanta het evenwicht kan vinden tussen vrijheidsbeperkende maatregelen, patiëntenrechten en de behandeling van hun specifieke doelgroep van forensische (opgesloten) patiënten. "Hiervoor is een groep van experts samengesteld die tegen eind dit jaar een kader met eisen zal uitwerken", klinkt het. (Belga)

In Levanta, de streng beveiligde afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate, worden gesprekken tussen patiënten en hun bezoekers beluisterd. Dat staat in een verslag van de Zorginspectie. "Dit is een nieuw element dat niet eerder werd vastgesteld. Dat zou een schending van de mensenrechten zijn, wat niet getolereerd kan worden in een erkende zorgvoorziening. Zorg en Gezondheid start een juridisch onderzoek naar de (il)legaliteit van deze praktijk en zal op basis daarvan de voorziening vragen dit zo snel mogelijk stop te zetten." Zorg en Gezondheid zal de komende weken op basis van de vaststellingen van de Zorginspectie een verbeterplan opleggen aan de voorziening, waarin termijnen bepaald zijn waarbinnen de vastgestelde problemen verholpen moeten worden. Voor een structurele oplossing zijn er meer duidelijke richtlijnen in de maak over hoe een forensische zorgvoorziening zoals Levanta het evenwicht kan vinden tussen vrijheidsbeperkende maatregelen, patiëntenrechten en de behandeling van hun specifieke doelgroep van forensische (opgesloten) patiënten. "Hiervoor is een groep van experts samengesteld die tegen eind dit jaar een kader met eisen zal uitwerken", klinkt het. (Belga)