De minderjarige Victor Pirotton wordt vertegenwoordigd door zijn vader. In de dagvaarding schrijft hun advocaat, Philippe Moureau, dat de eisers vaststellen dat het strafproces geen uitsluitsel heeft geboden over de oorzaak van Pirottons dood. In de dagvaarding is verder nog te lezen dat de eisers eraan denken ook de Belgische staat te dagvaarden vanwege "de houding van het openbaar ministerie" tijdens het proces, en omdat zij, als burgerlijke partij, niet naar het Hof van Cassatie konden stappen. (Belga)

De minderjarige Victor Pirotton wordt vertegenwoordigd door zijn vader. In de dagvaarding schrijft hun advocaat, Philippe Moureau, dat de eisers vaststellen dat het strafproces geen uitsluitsel heeft geboden over de oorzaak van Pirottons dood. In de dagvaarding is verder nog te lezen dat de eisers eraan denken ook de Belgische staat te dagvaarden vanwege "de houding van het openbaar ministerie" tijdens het proces, en omdat zij, als burgerlijke partij, niet naar het Hof van Cassatie konden stappen. (Belga)