Op 26 mei zijn er verkiezingen. Niet enkel voor Vlaanderen en België, maar ook op Europees niveau wordt er gestemd. Een Belgische kiezer moet dus drie keer stemmen en telkens voor een ander politiek niveau.

Zonder politieke participatie van jongeren zal onze democratie verwelken.

Het laten samenvallen van deze verkiezingen heeft als doel de kiezer minder lastig te vallen doorheen de jaren. Dit zou ook voor meer politieke stabiliteit moeten zorgen. Helaas is er ook een keerzijde. De koppeling van verkiezingen leidt ertoe dat het voor kiezers vaak onduidelijk is voor welk beleidsniveau men nu eigenlijk stemt. Daarbovenop komt nog eens de vaststelling dat het Belgische politieke systeem niet meteen het meest eenvoudige is: verschillende overheden, verschillende talen, verschillende belangen. Voor de kiezer is het niet altijd even duidelijk of de straat in zijn of haar gemeente nu wordt aangelegd door het lokale bestuur, de Vlaamse overheid of een andere politieke actor.

Goed geïnformeerde burgers zijn nochtans een noodzakelijke voorwaarde in een democratie. Zeker in een tijd waarin de geloofwaardigheid van het nieuws vaak in twijfel kan worden getrokken. Maar hoe kan men verwachten van kiezers om met kennis van zaken te stemmen als er gelijktijdig campagne wordt gevoerd voor drie verschillende politieke niveaus?

Politieke participatie doet ertoe

Desinformatie leidt tot verwarring en dat leidt dan weer tot vermoeidheid. Die vermoeidheid kan worden teruggevonden in verschillende factoren die bepalen hoe representatief onze democratie is. Steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers wisselen gemakkelijker tussen partijen en het ledenaantal van partijen loopt dramatisch terug. België staat in de Democracy Index van The Economist in 2018 op de 31ste plaats met betrekking tot politieke participatie. Dit is lager dan de autoritaire regimes Angola en Ethiopië. Hiermee bekleden we de betreurenswaardige laatste plaats van alle landen in de Europese Unie. Het aantal kiezers dat in Brussel zijn opkomstplicht ontliep is bij de laatste verkiezingen geklommen tot wel 15% ondanks strafrechtelijke sancties. En hoewel we eigenlijk trots moeten zijn op het feit dat we kunnen gaan stemmen, beweren 36% van de jongeren even gelukkig te zijn zonder het stemrecht.

Deze cultuur van passiviteit leidend naar gehoorzame en volgzame burgers is niet consistent met het gezonde functioneren van een democratie. Zonder politieke participatie zal onze democratie verwelken en voorbehouden worden voor kleine en selecte groepen. Dat mag niet gebeuren. Politiek is te belangrijk om over te laten aan een kleine elite, het bepaalt immers ieders leven op elk concreet moment.

CIVIX als remedie

Deze zorgwekkende situatie vereist snel een reactie. Met het oog op het vergroten van politieke participatie en betrokkenheid van jongeren in de politiek hebben we CIVIX ontworpen. CIVIX is een gratis mobiele applicatie die als doel heeft technologie te gebruiken om burgerengagement te vergroten. Hierdoor wordt niet alleen politieke participatie toegankelijker en moderner, het is ook een uitgelezen kans om jongeren grondiger te informeren over de werking van onze Belgische democratie.

De app bestaat uit vier gebruiksvriendelijke functies:

1. Vergelijking: De app maakt het mogelijk om politieke programma's met elkaar te vergelijken en dat per thema. Zo hoeft de kiezer niet heel het internet af te schuimen, maar kan hij of zij met maximaal drie klikken een duidelijk overzicht krijgen van wat een bepaalde partij denkt over een thema dat jij belangrijk vindt.

2: Interactie: Dankzij CIVIX is het mogelijk om vragen te stellen aan politieke partijen en haar kandidaten. Binnen de week krijg je dan een antwoord op jouw vraag van een politicus binnen de partij waar je vraag aan gericht was.

3: Educatief materiaal: Met video's, quizzen en boeiende artikels wordt de werking en uitdagingen van het Belgische en Europese politieke systeem aan de man gebracht. Zo krijg je de nodige bagage om met verstand te kunnen stemmen bij de komende verkiezingen

4: Kandidaten: Een eenvoudige voorstelling van de kandidaten die in jouw kieskring opkomen. In één oogopslag krijg je ook te zien wat de belangrijkste standpunten zijn van jouw regionale kandidaten.

CIVIX is ontworpen door een gemotiveerd team van bijna dertig studenten die de Belgische en Europese politiek nieuw leven willen inblazen. Dit doen we op een toegankelijke en interactieve manier met de hulp van technologie. Met de lancering van de gratis CIVIX-app willen we de ruim 800.000 jonge Belgen die voor de eerste keer gaan kiezen met kennis van zaken laten stemmen.

De CIVIX-app kan gedownload worden en is beschikbaar voor iOS en Android. Het is bedoeld om jongeren bewust te maken van het belang van politiek. Dit is zeker niet alles. CIVIX biedt ook de mogelijkheid om het complexe karakter van de Belgische politiek beter te leren begrijpen door middel van video's, artikelen en quizzen over de fundamenten van het politieke systeem. Op deze manier proberen we politiek laagdrempeliger te maken en hopen we zo veel mogelijk jongeren te bereiken.

Bij CIVIX geloven we dat enkel zo de politieke bewustwording onder jongeren hersteld kan worden. Voor elk symptoom bestaat er een remedie. Bij CIVIX zijn we ervan overtuigd dat een eenvoudige applicatie ervoor kan zorgen dat kiezers en politici opnieuw gebonden kunnen worden door dezelfde waarden.

Op 26 mei zijn er verkiezingen. Niet enkel voor Vlaanderen en België, maar ook op Europees niveau wordt er gestemd. Een Belgische kiezer moet dus drie keer stemmen en telkens voor een ander politiek niveau.Het laten samenvallen van deze verkiezingen heeft als doel de kiezer minder lastig te vallen doorheen de jaren. Dit zou ook voor meer politieke stabiliteit moeten zorgen. Helaas is er ook een keerzijde. De koppeling van verkiezingen leidt ertoe dat het voor kiezers vaak onduidelijk is voor welk beleidsniveau men nu eigenlijk stemt. Daarbovenop komt nog eens de vaststelling dat het Belgische politieke systeem niet meteen het meest eenvoudige is: verschillende overheden, verschillende talen, verschillende belangen. Voor de kiezer is het niet altijd even duidelijk of de straat in zijn of haar gemeente nu wordt aangelegd door het lokale bestuur, de Vlaamse overheid of een andere politieke actor.Goed geïnformeerde burgers zijn nochtans een noodzakelijke voorwaarde in een democratie. Zeker in een tijd waarin de geloofwaardigheid van het nieuws vaak in twijfel kan worden getrokken. Maar hoe kan men verwachten van kiezers om met kennis van zaken te stemmen als er gelijktijdig campagne wordt gevoerd voor drie verschillende politieke niveaus? Desinformatie leidt tot verwarring en dat leidt dan weer tot vermoeidheid. Die vermoeidheid kan worden teruggevonden in verschillende factoren die bepalen hoe representatief onze democratie is. Steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers wisselen gemakkelijker tussen partijen en het ledenaantal van partijen loopt dramatisch terug. België staat in de Democracy Index van The Economist in 2018 op de 31ste plaats met betrekking tot politieke participatie. Dit is lager dan de autoritaire regimes Angola en Ethiopië. Hiermee bekleden we de betreurenswaardige laatste plaats van alle landen in de Europese Unie. Het aantal kiezers dat in Brussel zijn opkomstplicht ontliep is bij de laatste verkiezingen geklommen tot wel 15% ondanks strafrechtelijke sancties. En hoewel we eigenlijk trots moeten zijn op het feit dat we kunnen gaan stemmen, beweren 36% van de jongeren even gelukkig te zijn zonder het stemrecht.Deze cultuur van passiviteit leidend naar gehoorzame en volgzame burgers is niet consistent met het gezonde functioneren van een democratie. Zonder politieke participatie zal onze democratie verwelken en voorbehouden worden voor kleine en selecte groepen. Dat mag niet gebeuren. Politiek is te belangrijk om over te laten aan een kleine elite, het bepaalt immers ieders leven op elk concreet moment.Deze zorgwekkende situatie vereist snel een reactie. Met het oog op het vergroten van politieke participatie en betrokkenheid van jongeren in de politiek hebben we CIVIX ontworpen. CIVIX is een gratis mobiele applicatie die als doel heeft technologie te gebruiken om burgerengagement te vergroten. Hierdoor wordt niet alleen politieke participatie toegankelijker en moderner, het is ook een uitgelezen kans om jongeren grondiger te informeren over de werking van onze Belgische democratie. De app bestaat uit vier gebruiksvriendelijke functies:1. Vergelijking: De app maakt het mogelijk om politieke programma's met elkaar te vergelijken en dat per thema. Zo hoeft de kiezer niet heel het internet af te schuimen, maar kan hij of zij met maximaal drie klikken een duidelijk overzicht krijgen van wat een bepaalde partij denkt over een thema dat jij belangrijk vindt.2: Interactie: Dankzij CIVIX is het mogelijk om vragen te stellen aan politieke partijen en haar kandidaten. Binnen de week krijg je dan een antwoord op jouw vraag van een politicus binnen de partij waar je vraag aan gericht was.3: Educatief materiaal: Met video's, quizzen en boeiende artikels wordt de werking en uitdagingen van het Belgische en Europese politieke systeem aan de man gebracht. Zo krijg je de nodige bagage om met verstand te kunnen stemmen bij de komende verkiezingen4: Kandidaten: Een eenvoudige voorstelling van de kandidaten die in jouw kieskring opkomen. In één oogopslag krijg je ook te zien wat de belangrijkste standpunten zijn van jouw regionale kandidaten.CIVIX is ontworpen door een gemotiveerd team van bijna dertig studenten die de Belgische en Europese politiek nieuw leven willen inblazen. Dit doen we op een toegankelijke en interactieve manier met de hulp van technologie. Met de lancering van de gratis CIVIX-app willen we de ruim 800.000 jonge Belgen die voor de eerste keer gaan kiezen met kennis van zaken laten stemmen. De CIVIX-app kan gedownload worden en is beschikbaar voor iOS en Android. Het is bedoeld om jongeren bewust te maken van het belang van politiek. Dit is zeker niet alles. CIVIX biedt ook de mogelijkheid om het complexe karakter van de Belgische politiek beter te leren begrijpen door middel van video's, artikelen en quizzen over de fundamenten van het politieke systeem. Op deze manier proberen we politiek laagdrempeliger te maken en hopen we zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Bij CIVIX geloven we dat enkel zo de politieke bewustwording onder jongeren hersteld kan worden. Voor elk symptoom bestaat er een remedie. Bij CIVIX zijn we ervan overtuigd dat een eenvoudige applicatie ervoor kan zorgen dat kiezers en politici opnieuw gebonden kunnen worden door dezelfde waarden.