Het zondagse kerkbezoek blijft jaar na jaar afkalven. Uit een recente studie blijkt dat nog 5,4 procent van de Vlamingen tussen 5 en 69 jaar wekelijks naar de zondagsmis gaat.

De cijfers komen uit de studie 'Kerkpraktijk in Vlaanderen' van politicoloog Marc Hooghe (K.U.Leuven) die De Standaard donderdag aanhaalt. Ze is gebaseerd op tellingen van de parochiepriesters tijdens de zondagsmissen.

De studie wijst op de continue afkalving van het zondagse kerkbezoek. In 1976 ging 36 procent van de Vlamingen tussen 5 en 69 jaar nog wekelijks naar de zondagsmis. In 1998 was dat 13 procent.

In 2009 daalde dat aandeel dus tot 5,4 procent of 247.000 mensen. In West-Vlaanderen en Limburg liggen de cijfers van het kerkbezoek wel een stuk hoger dan in de rest van Vlaanderen.

Hooghe legt uit dat er sprake is van een zeer gelijkmatige afname van de zondagsmis die toelaat te voorspellen dat er jaarlijks ongeveer 0,8 procent minder kerkgangers zullen zijn. Als die trend zich doorzet, blijven de kerken in 2016 op zondag leeg, zo luidt het.

Het aantal doopsels en begrafenissen daarentegen blijft de voorbije jaren min of meer stabiel. Van alle overledenen wordt 71 procent kerkelijk begraven. Van de Vlaamse kinderen wordt 67 procent kerkelijk gedoopt.

De kerkelijke huwelijken zijn wel gedaald: van 30 procent in 2006 naar 26 procent vorig jaar.

Het zondagse kerkbezoek blijft jaar na jaar afkalven. Uit een recente studie blijkt dat nog 5,4 procent van de Vlamingen tussen 5 en 69 jaar wekelijks naar de zondagsmis gaat.De cijfers komen uit de studie 'Kerkpraktijk in Vlaanderen' van politicoloog Marc Hooghe (K.U.Leuven) die De Standaard donderdag aanhaalt. Ze is gebaseerd op tellingen van de parochiepriesters tijdens de zondagsmissen. De studie wijst op de continue afkalving van het zondagse kerkbezoek. In 1976 ging 36 procent van de Vlamingen tussen 5 en 69 jaar nog wekelijks naar de zondagsmis. In 1998 was dat 13 procent. In 2009 daalde dat aandeel dus tot 5,4 procent of 247.000 mensen. In West-Vlaanderen en Limburg liggen de cijfers van het kerkbezoek wel een stuk hoger dan in de rest van Vlaanderen. Hooghe legt uit dat er sprake is van een zeer gelijkmatige afname van de zondagsmis die toelaat te voorspellen dat er jaarlijks ongeveer 0,8 procent minder kerkgangers zullen zijn. Als die trend zich doorzet, blijven de kerken in 2016 op zondag leeg, zo luidt het.Het aantal doopsels en begrafenissen daarentegen blijft de voorbije jaren min of meer stabiel. Van alle overledenen wordt 71 procent kerkelijk begraven. Van de Vlaamse kinderen wordt 67 procent kerkelijk gedoopt. De kerkelijke huwelijken zijn wel gedaald: van 30 procent in 2006 naar 26 procent vorig jaar.