In haar antwoord op de vele oproepen tot transparantie van de oppossitieleden, liet Peraïta verstaan dat de occasionele giften van individuen en bedrijven "integraal naar de werking van de vzw gaan. De zitpenningen zijn afkomstig van permanente middelen zoals sponsoring van bedrijven." Een nieuwe wending in het verhaal, want eerder verklaarde de OCMW-voorzitster dat de zitpenningen afkomstig waren uit giften.

Bovendien vroegen de oppositieleden zich af hoeveel vergaderingen er nu degelijk plaatsvonden. "We hebben geen toegang tot de documenten van die vergaderingen, want er is geen transparantie", "Worden er echte vergaderingen gehouden en wordt er wel echt gewerkt", stelde oppositielid Joëlle Milquet (cdH) de vraag.

Belga
© Belga

Ook daar moest Samusocial-directrice Peraïta het antwoord schuldig blijven en toegeven dat er sinds 2015 geen zitpenningen meer uitgedeeld werden, maar het om een forfaitaire vergoeding gaat van geen 10 maar 12 maanden.

De vele ontwijkende en halve antwoorden die Peraïta gaf en het volledig uitblijven van een antwoord van burgemeester Mayeur op het ontvangen van hun zitpenningen van respectievelijk 17.080 en 16.800 euro in 2016 waren niet naar de zin van de oppositieleden. "De bewijsstukken die aantonen dat de vergaderingen hebben plaatsgevonden kan u niet geven en u verandert uw eigen versie zonder blozen. Nu is het plots forfaitair en niet gebaseerd op geleverde prestaties. Is het de laatste versie of komen er nog versies aan?", vroeg Bianca Debaets (CD&V).

Het woord ontslag bleef niet uit bij de oppositieleden. "Ik ga u niet bedanken, voor uw antwoord, want twee derde was naast de kwestie. Ik blijf erbij dat het volledige bestuur van Samusocial ontslag moet nemen", zegt Johan Van den Driessche (N-VA). Groen-gemeenteraadslid Bart Dhondt richtte zich rechtstreeks tot burgemeester Mayeur. Die ondanks aandringen op geen enkel moment een antwoord kwijt wilde. "Ik ben zeer teleurgesteld in antwoord, want we hebben er geen gekregen. Ik heb ook aan u gevraagd om een bevestiging van het bedrag van 16.800 euro dat u in functie als burgemeester kreeg en u bent iedereen antwoord verschuldigd", stelt Dhondt. "Maar u weigert antwoord te geven en dus kan ik enkel concluderen dat het antwoord 'ja' is. U heeft geen enkele geloofwaardigheid meer om uw mandaat als burgemeester verder te zetten."

De uitdrukkelijke vraag naar een bewustwording van de problematiek en de omvorming van de private vzw Samusocial tot een publieke vzw, aangezien ze 98 procent van haar middelen uit subsidies haalt, sloeg directrice Peraïta af. Ze verdedigde het huidige beleid en dreigde er tussen de lijnen zelfs mee dat een andere bevoegde organisatie dan maar voor de winteropvang moest zorgen. "Pure chantage", vond oppositielid Catherine Lemaitre (Ecolo).

In haar antwoord op de vele oproepen tot transparantie van de oppossitieleden, liet Peraïta verstaan dat de occasionele giften van individuen en bedrijven "integraal naar de werking van de vzw gaan. De zitpenningen zijn afkomstig van permanente middelen zoals sponsoring van bedrijven." Een nieuwe wending in het verhaal, want eerder verklaarde de OCMW-voorzitster dat de zitpenningen afkomstig waren uit giften. Bovendien vroegen de oppositieleden zich af hoeveel vergaderingen er nu degelijk plaatsvonden. "We hebben geen toegang tot de documenten van die vergaderingen, want er is geen transparantie", "Worden er echte vergaderingen gehouden en wordt er wel echt gewerkt", stelde oppositielid Joëlle Milquet (cdH) de vraag. Ook daar moest Samusocial-directrice Peraïta het antwoord schuldig blijven en toegeven dat er sinds 2015 geen zitpenningen meer uitgedeeld werden, maar het om een forfaitaire vergoeding gaat van geen 10 maar 12 maanden. De vele ontwijkende en halve antwoorden die Peraïta gaf en het volledig uitblijven van een antwoord van burgemeester Mayeur op het ontvangen van hun zitpenningen van respectievelijk 17.080 en 16.800 euro in 2016 waren niet naar de zin van de oppositieleden. "De bewijsstukken die aantonen dat de vergaderingen hebben plaatsgevonden kan u niet geven en u verandert uw eigen versie zonder blozen. Nu is het plots forfaitair en niet gebaseerd op geleverde prestaties. Is het de laatste versie of komen er nog versies aan?", vroeg Bianca Debaets (CD&V). Het woord ontslag bleef niet uit bij de oppositieleden. "Ik ga u niet bedanken, voor uw antwoord, want twee derde was naast de kwestie. Ik blijf erbij dat het volledige bestuur van Samusocial ontslag moet nemen", zegt Johan Van den Driessche (N-VA). Groen-gemeenteraadslid Bart Dhondt richtte zich rechtstreeks tot burgemeester Mayeur. Die ondanks aandringen op geen enkel moment een antwoord kwijt wilde. "Ik ben zeer teleurgesteld in antwoord, want we hebben er geen gekregen. Ik heb ook aan u gevraagd om een bevestiging van het bedrag van 16.800 euro dat u in functie als burgemeester kreeg en u bent iedereen antwoord verschuldigd", stelt Dhondt. "Maar u weigert antwoord te geven en dus kan ik enkel concluderen dat het antwoord 'ja' is. U heeft geen enkele geloofwaardigheid meer om uw mandaat als burgemeester verder te zetten." De uitdrukkelijke vraag naar een bewustwording van de problematiek en de omvorming van de private vzw Samusocial tot een publieke vzw, aangezien ze 98 procent van haar middelen uit subsidies haalt, sloeg directrice Peraïta af. Ze verdedigde het huidige beleid en dreigde er tussen de lijnen zelfs mee dat een andere bevoegde organisatie dan maar voor de winteropvang moest zorgen. "Pure chantage", vond oppositielid Catherine Lemaitre (Ecolo).