De kranten De Standaard en Het Nieuwsblad verwijzen naar cijfers die Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Volgens Keulen zou de Vlaamse overheid minimum 28 miljoen euro kunnen besparen als het ziekteverzuim bij De Lijn even hoog zou zin als in de privésector.

Hij wijt de hoge absentiecijfers aan een verkeerde mentaliteit. "Bij de overheid blijft men makkelijker thuis dan in de privé. Men is zekerder van zijn job, terwijl personeel in de privé sneller voor het blok wordt geplaatst."

Absentiebeleid

Woordvoerster Astrid Hulhoven van De Lijn ontkent dat de openbaarvervoermaatschappij te laks optreedt. "Wij hebben een strak absentiebeleid. Vanaf het moment dat een personeelslid driemaal per jaar afwezig is, sturen we een controlearts om na te gaan of de afwezigheid gewettigd is."

Overigens blijkt uit de cijfers die Keulen opvroeg dat De Lijn de streefcijfers over het minimum aantal allochtonen, gehandicapten en vrouwen niet haalt. Bij De Lijn werken 3,07 procent allochtonen, 0,19 procent gehandicapten en 17,79 procent vrouwen. (Belga)

De kranten De Standaard en Het Nieuwsblad verwijzen naar cijfers die Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Volgens Keulen zou de Vlaamse overheid minimum 28 miljoen euro kunnen besparen als het ziekteverzuim bij De Lijn even hoog zou zin als in de privésector. Hij wijt de hoge absentiecijfers aan een verkeerde mentaliteit. "Bij de overheid blijft men makkelijker thuis dan in de privé. Men is zekerder van zijn job, terwijl personeel in de privé sneller voor het blok wordt geplaatst." Absentiebeleid Woordvoerster Astrid Hulhoven van De Lijn ontkent dat de openbaarvervoermaatschappij te laks optreedt. "Wij hebben een strak absentiebeleid. Vanaf het moment dat een personeelslid driemaal per jaar afwezig is, sturen we een controlearts om na te gaan of de afwezigheid gewettigd is." Overigens blijkt uit de cijfers die Keulen opvroeg dat De Lijn de streefcijfers over het minimum aantal allochtonen, gehandicapten en vrouwen niet haalt. Bij De Lijn werken 3,07 procent allochtonen, 0,19 procent gehandicapten en 17,79 procent vrouwen. (Belga)