Eind augustus besliste het Overlegcomité om zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus. Maar eerst moesten nog enkele adviezen worden ingewonnen, waaronder van de NAR, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn. Uit het advies blijkt dat de werkgevers sancties willen invoeren voor vaccinweigeraars. Er wordt voorzien in een drietrapsraket. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de samenwerking zonder bezol­diging voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een per­soneelslid daarna nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken. Cloet schaart zich achter het advies. Volgens de werkgevers moeten sancties worden gekoppeld aan een vaccinweigering, omdat 'het systeem anders niet werkt en inefficiënt is'. De vakbonden kantten zich binnen de NAR tegen de vaccinatieplicht en tegen de voorstellen van de werk­gevers om over te kunnen gaan tot een ontslag. (Belga)

Eind augustus besliste het Overlegcomité om zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus. Maar eerst moesten nog enkele adviezen worden ingewonnen, waaronder van de NAR, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn. Uit het advies blijkt dat de werkgevers sancties willen invoeren voor vaccinweigeraars. Er wordt voorzien in een drietrapsraket. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de samenwerking zonder bezol­diging voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een per­soneelslid daarna nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken. Cloet schaart zich achter het advies. Volgens de werkgevers moeten sancties worden gekoppeld aan een vaccinweigering, omdat 'het systeem anders niet werkt en inefficiënt is'. De vakbonden kantten zich binnen de NAR tegen de vaccinatieplicht en tegen de voorstellen van de werk­gevers om over te kunnen gaan tot een ontslag. (Belga)