De ziekenhuizen in ons land worden overspoeld met coronapatiënten. Het aantal beschikbare bedden is beperkt, maar vooral het personeelstekort baart de regeringspartijen zorgen. "Ons huis staat in brand en we hebben meer brandweermensen nodig", verwoordde sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée het in de Kamer. Kamerleden van de meerderheidspartijen, onder meer Jiroflée, dienden daarom een wetsvoorstel in om het mogelijk te maken dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen een beroep doen op niet gekwalificeerd personeel om verpleegkundige taken op zich te nemen. Het voorstel werd donderdag in allerijl behandeld in de Commissie Gezondheid en in de plenaire Kamer, waar het uiteindelijk werd goedgekeurd met 118 tegen 19 stemmen. Het voorstel is onder meer gericht op de inzet van studenten verpleegkunde, zorgkundigen, kinesisten, stagiairs of vroedvrouwen en -mannen. Zij kunnen nu in principe geen taken uitvoeren die enkel aan verpleegkundigen worden toevertrouwd, maar daar brengt het wetsvoorstel tijdelijk verandering in. De maatregel geldt tot 1 april 2021 en kan maximaal met zes maanden verlengd worden. Bovendien kan de mobilisatie van niet gekwalificeerd personeel enkel als laatste redmiddel, worden zorginstellingen niet verplicht om van het systeem gebruik te maken en is een aantal extra gevoelige verpleegkundige handelingen uitgesloten. Tot slot krijgt het niet gekwalificeerd personeel een spoedcursus door een arts of verpleegkundige en worden ze ingeschakeld in zorgteams, waar een verpleegkundige de eindverantwoordelijkheid over heeft. In de sector zelf wordt niet onverdeeld tevreden gereageerd op de maatregel. De verpleegkundigen zelf zijn niet voldoende geconsulteerd, lieten drie sectorfederaties eerder op de dag weten. Bovendien vraagt het zorgpersoneel oplossingen voor het structurele personeelstekort in de sector. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukte dat het om een noodmaatregel gaat en dat de regering ook oren heeft naar de meer fundamentele problemen in de sector. "Dit mag zeker niet gelezen worden als een miskenning van de frustraties die er zijn, en die zeer terecht zijn. Wij staan in het krijt bij het verzorgend personeel, en dat mogen we niet van het bord vegen. Dat is mijn plechtig engagement." (Belga)

De ziekenhuizen in ons land worden overspoeld met coronapatiënten. Het aantal beschikbare bedden is beperkt, maar vooral het personeelstekort baart de regeringspartijen zorgen. "Ons huis staat in brand en we hebben meer brandweermensen nodig", verwoordde sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée het in de Kamer. Kamerleden van de meerderheidspartijen, onder meer Jiroflée, dienden daarom een wetsvoorstel in om het mogelijk te maken dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen een beroep doen op niet gekwalificeerd personeel om verpleegkundige taken op zich te nemen. Het voorstel werd donderdag in allerijl behandeld in de Commissie Gezondheid en in de plenaire Kamer, waar het uiteindelijk werd goedgekeurd met 118 tegen 19 stemmen. Het voorstel is onder meer gericht op de inzet van studenten verpleegkunde, zorgkundigen, kinesisten, stagiairs of vroedvrouwen en -mannen. Zij kunnen nu in principe geen taken uitvoeren die enkel aan verpleegkundigen worden toevertrouwd, maar daar brengt het wetsvoorstel tijdelijk verandering in. De maatregel geldt tot 1 april 2021 en kan maximaal met zes maanden verlengd worden. Bovendien kan de mobilisatie van niet gekwalificeerd personeel enkel als laatste redmiddel, worden zorginstellingen niet verplicht om van het systeem gebruik te maken en is een aantal extra gevoelige verpleegkundige handelingen uitgesloten. Tot slot krijgt het niet gekwalificeerd personeel een spoedcursus door een arts of verpleegkundige en worden ze ingeschakeld in zorgteams, waar een verpleegkundige de eindverantwoordelijkheid over heeft. In de sector zelf wordt niet onverdeeld tevreden gereageerd op de maatregel. De verpleegkundigen zelf zijn niet voldoende geconsulteerd, lieten drie sectorfederaties eerder op de dag weten. Bovendien vraagt het zorgpersoneel oplossingen voor het structurele personeelstekort in de sector. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukte dat het om een noodmaatregel gaat en dat de regering ook oren heeft naar de meer fundamentele problemen in de sector. "Dit mag zeker niet gelezen worden als een miskenning van de frustraties die er zijn, en die zeer terecht zijn. Wij staan in het krijt bij het verzorgend personeel, en dat mogen we niet van het bord vegen. Dat is mijn plechtig engagement." (Belga)