De ziekenhuizen hebben de voorbije maanden al heel wat extra kosten gemaakt, zoals voor aanpassingswerken om Covid-19-afdelingen te maken, de aankoop van beschermingsmateriaal en de inzet van extra personeel. Vaste kosten voor bijvoorbeeld personeel, materiaal en huur bleven intussen lopen, terwijl de inkomsten daalden omdat niet-dringende zorg werd uitgesteld. Het eerste voorschot van 1 miljard euro dat de regering in april toekende gaf de algemene ziekenhuizen ademruimte, maar zal niet volstaan, zegt De Block. Het kernkabinet heeft daarom zaterdag beslist om twee nieuwe voorschotten van 500 miljoen toe te kennen, die ten goede zullen komen aan de algemene én de psychiatrische ziekenhuizen. "Met de voorschotten hebben de ziekenhuizen voldoende liquide middelen om hun uitgaven te bekostigen", zegt De Block. (Belga)

De ziekenhuizen hebben de voorbije maanden al heel wat extra kosten gemaakt, zoals voor aanpassingswerken om Covid-19-afdelingen te maken, de aankoop van beschermingsmateriaal en de inzet van extra personeel. Vaste kosten voor bijvoorbeeld personeel, materiaal en huur bleven intussen lopen, terwijl de inkomsten daalden omdat niet-dringende zorg werd uitgesteld. Het eerste voorschot van 1 miljard euro dat de regering in april toekende gaf de algemene ziekenhuizen ademruimte, maar zal niet volstaan, zegt De Block. Het kernkabinet heeft daarom zaterdag beslist om twee nieuwe voorschotten van 500 miljoen toe te kennen, die ten goede zullen komen aan de algemene én de psychiatrische ziekenhuizen. "Met de voorschotten hebben de ziekenhuizen voldoende liquide middelen om hun uitgaven te bekostigen", zegt De Block. (Belga)