Het gelijkekansencentrum kreeg al langer signalen over de problemen die dove en slechthorende mensen ondervinden wanneer ze voor een behandeling in een ziekenhuis moeten zijn. "In België tellen we meer dan één miljoen doven en slechthorenden. Toch leert de rondvraag ons dat ziekenhuizen ze niet zien in hun dagelijkse werking", zegt Unia-directrice Els Keytsman op Werelddovendag in een mededeling. "Ziekenhuizen moeten het onthaal van dove of slechthorende patiënten professioneler aanpakken door richtlijnen en gedragscodes op te stellen", meent Keytsman. "Ze zouden ook meer professionele gebarentolken of schrijftolken moeten inschakelen." Het kan voor de directrice niet dat patiënten de tolk zelf moeten betalen. Unia kijkt ook naar de ministers van Volksgezondheid om de problemen op te lossen. "Geef de ziekenhuizen bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen en genoeg geld om te investeren in toegankelijkheid." Unia stuurt zijn aanbevelingen binnenkort naar federaal minister Maggie De Block (Open Vld), haar gewest -en gemeenschapscollega's en de ziekenhuizen. Daarnaast krijgt elk Belgisch ziekenhuis een informatieblad met tips over hoe om te gaan met dove en slechthorende personen. (Belga)

Het gelijkekansencentrum kreeg al langer signalen over de problemen die dove en slechthorende mensen ondervinden wanneer ze voor een behandeling in een ziekenhuis moeten zijn. "In België tellen we meer dan één miljoen doven en slechthorenden. Toch leert de rondvraag ons dat ziekenhuizen ze niet zien in hun dagelijkse werking", zegt Unia-directrice Els Keytsman op Werelddovendag in een mededeling. "Ziekenhuizen moeten het onthaal van dove of slechthorende patiënten professioneler aanpakken door richtlijnen en gedragscodes op te stellen", meent Keytsman. "Ze zouden ook meer professionele gebarentolken of schrijftolken moeten inschakelen." Het kan voor de directrice niet dat patiënten de tolk zelf moeten betalen. Unia kijkt ook naar de ministers van Volksgezondheid om de problemen op te lossen. "Geef de ziekenhuizen bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen en genoeg geld om te investeren in toegankelijkheid." Unia stuurt zijn aanbevelingen binnenkort naar federaal minister Maggie De Block (Open Vld), haar gewest -en gemeenschapscollega's en de ziekenhuizen. Daarnaast krijgt elk Belgisch ziekenhuis een informatieblad met tips over hoe om te gaan met dove en slechthorende personen. (Belga)