De Europese Commissie heeft eerder al bevestigd dat de sociale zekerheid uitgesloten is van TTIP, maar volgens de ziekenfondsen is dat geen garantie voor de lidstaten om zelf te kunnen beslissen over de organisatie en het beheer van de verplichte ziekteverzekering en aanvullende verzekering. "Daarom pleiten de Belgische ziekenfondsen ervoor dat er ook een expliciete uitsluiting komt van de 'huidige en toekomstige diensten van algemeen belang'", stelt het NIC. "Deze domeinen zijn binnen de Europese regelgeving reeds uitgesloten van de regels van interne markt, een lijn die op coherente wijze moet doorgetrokken worden in de vrijhandelsakkoorden." Enkel door een expliciete uitsluiting kan "de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om een gezondheidsbeleid uit te stippelen gevrijwaard worden". "Zonder die uitsluiting riskeren commerciële spelers toegang te krijgen tot een sector van dienstverlening die gebaseerd is op solidariteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid", zegt het NIC. Daarnaast plaatst de associatie ook vraagtekens bij het Investment Court System (ICS) dat in TTIP is opgenomen. Het ICS is een afgezwakte versie van het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dat eerder al uit het akkoord werd geschrapt. "Indien het tot een dergelijk mechanisme van geschillenbeslechting komt, moet uitdrukkelijk gepreciseerd worden dat dit mechanisme geen enkele impact mag hebben op de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om een gezondheidsbeleid uit te stippelen en om sociale bescherming en algemeen belang te definiëren", stelt het NIC. (Belga)

De Europese Commissie heeft eerder al bevestigd dat de sociale zekerheid uitgesloten is van TTIP, maar volgens de ziekenfondsen is dat geen garantie voor de lidstaten om zelf te kunnen beslissen over de organisatie en het beheer van de verplichte ziekteverzekering en aanvullende verzekering. "Daarom pleiten de Belgische ziekenfondsen ervoor dat er ook een expliciete uitsluiting komt van de 'huidige en toekomstige diensten van algemeen belang'", stelt het NIC. "Deze domeinen zijn binnen de Europese regelgeving reeds uitgesloten van de regels van interne markt, een lijn die op coherente wijze moet doorgetrokken worden in de vrijhandelsakkoorden." Enkel door een expliciete uitsluiting kan "de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om een gezondheidsbeleid uit te stippelen gevrijwaard worden". "Zonder die uitsluiting riskeren commerciële spelers toegang te krijgen tot een sector van dienstverlening die gebaseerd is op solidariteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid", zegt het NIC. Daarnaast plaatst de associatie ook vraagtekens bij het Investment Court System (ICS) dat in TTIP is opgenomen. Het ICS is een afgezwakte versie van het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dat eerder al uit het akkoord werd geschrapt. "Indien het tot een dergelijk mechanisme van geschillenbeslechting komt, moet uitdrukkelijk gepreciseerd worden dat dit mechanisme geen enkele impact mag hebben op de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om een gezondheidsbeleid uit te stippelen en om sociale bescherming en algemeen belang te definiëren", stelt het NIC. (Belga)