Als een farmabedrijf de terugbetaling vraagt van een medicijn voor een grotere groep dan de aanvankelijk beoogde patiënten, onderhandelt de ziekteverzekering een prijs­daling op het geneesmiddel. Aan dat principe sleutelt Maggie De Block in het voordeel van de farmabedrijven: vanaf juli zullen ze de prijs in zo'n geval niet meer moeten laten zakken.

De Block neemt de maatregel omdat farmabedrijven volgens haar door het huidige systeem vaak afzien van aanvragen voor een ruimere terugbetaling, ook al zijn Belgische patiënten ermee geholpen. Daarnaast wordt het de bedrijven ook gemakkelijker gemaakt om binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) hun slag thuis te halen.

Die commissie neemt alle dossiers rond terugbetalingen onder de loep en adviseert de minister. Tot dusver moet twee derde van de CTG ermee akkoord gaan dat het geneesmiddel in kwestie een echte meerwaarde heeft voor de bijkomende groep patiënten. Straks zal een eenvoudige meerderheid volstaan.

De ziekenfondsen zijn kritisch. 'De stemmingen zullen voortaan ook anoniem verlopen', zegt Paul Callewaert, voorzitter van de Socialistische Mutualiteiten. 'Het wordt veel makkelijker voor de sector om leden van de CTG te beïnvloeden zonder dat het opvalt.'

Als een farmabedrijf de terugbetaling vraagt van een medicijn voor een grotere groep dan de aanvankelijk beoogde patiënten, onderhandelt de ziekteverzekering een prijs­daling op het geneesmiddel. Aan dat principe sleutelt Maggie De Block in het voordeel van de farmabedrijven: vanaf juli zullen ze de prijs in zo'n geval niet meer moeten laten zakken. De Block neemt de maatregel omdat farmabedrijven volgens haar door het huidige systeem vaak afzien van aanvragen voor een ruimere terugbetaling, ook al zijn Belgische patiënten ermee geholpen. Daarnaast wordt het de bedrijven ook gemakkelijker gemaakt om binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) hun slag thuis te halen. Die commissie neemt alle dossiers rond terugbetalingen onder de loep en adviseert de minister. Tot dusver moet twee derde van de CTG ermee akkoord gaan dat het geneesmiddel in kwestie een echte meerwaarde heeft voor de bijkomende groep patiënten. Straks zal een eenvoudige meerderheid volstaan. De ziekenfondsen zijn kritisch. 'De stemmingen zullen voortaan ook anoniem verlopen', zegt Paul Callewaert, voorzitter van de Socialistische Mutualiteiten. 'Het wordt veel makkelijker voor de sector om leden van de CTG te beïnvloeden zonder dat het opvalt.'