Het is een nagel waar organisaties als Kom op Tegen Kanker al langer op kloppen. Jonge kankerpatiënten die verder willen studeren maar door hun ziekte geen volledig programma kunnen opnemen, verliezen hun recht op kinderbijslag. Daar wil de Vlaamse ministers Vandeurzen en Crevits nu een mouw aan passen. Vanaf 2019 zal een meerderjarige student die door ziekte in het hoger onderwijs geen 27 studiepunten kan opnemen of in het secundair onderwijs geen of onvoldoende lesuren kan volgen zijn kinderbijslag behouden. "Jongeren die door medische redenen gedwongen zijn om aan een lager studieritme te studeren, worden nu tweemaal getroffen", meent onderwijsminister Hilde Crevits. "Een eerste keer door hun ziekte, een tweede keer doordat ze hun recht op kinderbijslag verliezen. Om dit te vermijden wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten afgeschaft. Zo zorgen we ervoor dat deze studenten toch een gezinsbijslag kunnen behouden." "De nieuwe regeling is rechtvaardiger", zegt ook Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn. "Al in de conceptnota van het groeipakket, waarvan de nieuwe Vlaamse gezinsbijslagen een onderdeel zijn, werd een uitzondering voorzien als de student of scholier zich door ziekte niet kan inschrijven of geen volledig lessenpakket kan volgen. Met dit besluit vrijwaren we alle kansen voor de verdere ontplooiing van deze kwetsbare groep jongeren." (Belga)

Het is een nagel waar organisaties als Kom op Tegen Kanker al langer op kloppen. Jonge kankerpatiënten die verder willen studeren maar door hun ziekte geen volledig programma kunnen opnemen, verliezen hun recht op kinderbijslag. Daar wil de Vlaamse ministers Vandeurzen en Crevits nu een mouw aan passen. Vanaf 2019 zal een meerderjarige student die door ziekte in het hoger onderwijs geen 27 studiepunten kan opnemen of in het secundair onderwijs geen of onvoldoende lesuren kan volgen zijn kinderbijslag behouden. "Jongeren die door medische redenen gedwongen zijn om aan een lager studieritme te studeren, worden nu tweemaal getroffen", meent onderwijsminister Hilde Crevits. "Een eerste keer door hun ziekte, een tweede keer doordat ze hun recht op kinderbijslag verliezen. Om dit te vermijden wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten afgeschaft. Zo zorgen we ervoor dat deze studenten toch een gezinsbijslag kunnen behouden." "De nieuwe regeling is rechtvaardiger", zegt ook Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn. "Al in de conceptnota van het groeipakket, waarvan de nieuwe Vlaamse gezinsbijslagen een onderdeel zijn, werd een uitzondering voorzien als de student of scholier zich door ziekte niet kan inschrijven of geen volledig lessenpakket kan volgen. Met dit besluit vrijwaren we alle kansen voor de verdere ontplooiing van deze kwetsbare groep jongeren." (Belga)