Het charter vraagt alle ondertekenaars, van grote bedrijven tot kleine ondernemingen en publieke diensten om een stap in de richting van een meer ethische, inclusieve en milieuvriendelijke digitale wereld te zetten. De sectoren van de informatie- en communicatietechnologie is momenteel namelijk verantwoordelijk voor meer dan 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Het Duurzame IT Handvest werd sinds de oprichting ervan in 2020 al ondertekend door een 200-tal Belgische en Franse organisaties. Begin dit jaar toonden 35 Belgische bedrijven al hun engagement, maar nu komt er een stevige Brusselse injectie met liefst 17 administraties die het charter vervoegen. "Digitale vervuiling gaat niet alleen over elektriciteitsverbruik. Het gaat ook om de productie van apparatuur, de levensduur van onderdelen of de recyclage van elektrisch afval. Door ons gedrag te veranderen, kunnen we een grote invloed hebben op het milieu. Ik wil de administraties steunen die zich inzetten om beter te doen", stelt Brussels minister Clerfayt. (Belga)

Het charter vraagt alle ondertekenaars, van grote bedrijven tot kleine ondernemingen en publieke diensten om een stap in de richting van een meer ethische, inclusieve en milieuvriendelijke digitale wereld te zetten. De sectoren van de informatie- en communicatietechnologie is momenteel namelijk verantwoordelijk voor meer dan 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Het Duurzame IT Handvest werd sinds de oprichting ervan in 2020 al ondertekend door een 200-tal Belgische en Franse organisaties. Begin dit jaar toonden 35 Belgische bedrijven al hun engagement, maar nu komt er een stevige Brusselse injectie met liefst 17 administraties die het charter vervoegen. "Digitale vervuiling gaat niet alleen over elektriciteitsverbruik. Het gaat ook om de productie van apparatuur, de levensduur van onderdelen of de recyclage van elektrisch afval. Door ons gedrag te veranderen, kunnen we een grote invloed hebben op het milieu. Ik wil de administraties steunen die zich inzetten om beter te doen", stelt Brussels minister Clerfayt. (Belga)