Het nationaal geluksonderzoek is een initiatief van de UGent. In totaal namen 3.770 mensen deel aan de studie. Uit dit aantal werd een representatieve sample geselecteerd op basis van regio, leeftijd, opleidingsniveau, beroepscategorie en geslacht.

Het geluk of subjectief welzijn werd geanalyseerd op basis van de wetenschappelijke methode van de zogenaamde Cantril ladder, een waardeschaal die de algemene levenstevredenheid meet. De Belgische levensstandaard ligt volgens de UGent een stuk hoger dan het Europees gemiddelde.

Toch blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde Belg zijn tevredenheid met zijn financiële status slechts een zes op tien geeft. En zeven op de tien verlangen naar een hoger inkomen, terwijl slechts 11 procent daar niet naar verlangt.

'Hoewel inkomen belangrijk is voor geluk, leidt steeds meer inkomen niet tot steeds meer geluk', zegt Lieven Annemans van de UGent. 'Als de Belgen met hogere inkomens minder tevreden zijn met hun inkomen en woonomstandigheden dan zouden we kunnen stellen dat het voortdurend verlangen naar meer een negatieve impact heeft op ons geluk.'

Eén van de opvallende conclusies van het onderzoek is dat de gemiddelde levenstevredenheid weliswaar stijgt met het inkomen, maar opnieuw daalt bij de hogere inkomens, ongeacht de leeftijd, het geslacht, de regio, het opleidingsniveau en de fysieke gezondheid. Dat blijkt ook gepaard te gaan met een tanende of zelfs dalende tevredenheid met de sociale relaties zoals vrienden, woonomstandigheden, het werk én het inkomen.

Volgens professor Annemans bereikt ons geluk een piek bij een netto genormaliseerd inkomen van 4.000 à 4.500 euro per maand. 'Een dergelijk inkomen is echter voorbehouden voor een kleine groep, wetende dat het gemiddeld netto genormaliseerd inkomen van de Belg 1.716 euro bedraagt. Dat wil zeggen dat we ons economisch systeem moeten herdenken opdat we het gemiddeld geluksniveau kunnen opkrikken.'

Het nationaal geluksonderzoek is een initiatief van de UGent. In totaal namen 3.770 mensen deel aan de studie. Uit dit aantal werd een representatieve sample geselecteerd op basis van regio, leeftijd, opleidingsniveau, beroepscategorie en geslacht. Het geluk of subjectief welzijn werd geanalyseerd op basis van de wetenschappelijke methode van de zogenaamde Cantril ladder, een waardeschaal die de algemene levenstevredenheid meet. De Belgische levensstandaard ligt volgens de UGent een stuk hoger dan het Europees gemiddelde. Toch blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde Belg zijn tevredenheid met zijn financiële status slechts een zes op tien geeft. En zeven op de tien verlangen naar een hoger inkomen, terwijl slechts 11 procent daar niet naar verlangt. 'Hoewel inkomen belangrijk is voor geluk, leidt steeds meer inkomen niet tot steeds meer geluk', zegt Lieven Annemans van de UGent. 'Als de Belgen met hogere inkomens minder tevreden zijn met hun inkomen en woonomstandigheden dan zouden we kunnen stellen dat het voortdurend verlangen naar meer een negatieve impact heeft op ons geluk.' Eén van de opvallende conclusies van het onderzoek is dat de gemiddelde levenstevredenheid weliswaar stijgt met het inkomen, maar opnieuw daalt bij de hogere inkomens, ongeacht de leeftijd, het geslacht, de regio, het opleidingsniveau en de fysieke gezondheid. Dat blijkt ook gepaard te gaan met een tanende of zelfs dalende tevredenheid met de sociale relaties zoals vrienden, woonomstandigheden, het werk én het inkomen. Volgens professor Annemans bereikt ons geluk een piek bij een netto genormaliseerd inkomen van 4.000 à 4.500 euro per maand. 'Een dergelijk inkomen is echter voorbehouden voor een kleine groep, wetende dat het gemiddeld netto genormaliseerd inkomen van de Belg 1.716 euro bedraagt. Dat wil zeggen dat we ons economisch systeem moeten herdenken opdat we het gemiddeld geluksniveau kunnen opkrikken.'