De Gentse haven wil letterlijk een groene haven worden. Zo worden onder meer buffergebieden tussen havenactiviteiten en dorpskernen met groenvoorzieningen ingevuld. "Maar er wordt voortaan ook werk van gemaakt om brede, groene stroken langsheen pijpleidingen, spoorlijnen, wegen en op braakliggende terreinen bij bedrijven en in de haven echt te gaan inrichten en te beheren als volwaardige bermen en bomenrijen", aldus Daan Schalck, de CEO van Havenbedrijf Gent. Die gronden kunnen niet onmiddellijk economisch benut worden, maar door ze groener in te richten krijgt het havengebied een aangenamer landschap en wordt het ook ecologisch interessanter voor planten en dieren. Het opzet kreeg de naam "Groen Raamwerk". Er zijn ondertussen al drie concrete voorbeeldprojecten, met in het oog springend de beplantingen langs de 7 kilometer lange havenweg rondom het Kluizendok. Daar zullen 46 eiken, 61 essen, 136 zoete kerselaars, 160 beuken en een struikengordel groeien. Verder zijn er beplantingen van restzones op het bedrijventerrein Moervaart-Zuid en aan de hoofdingang van Volvo Cars Gent aan de John Kennedylaan. De partners in het project, dat Europese steun krijgt, zijn het Havenbedrijf Gent, de stad Gent, het project Gentse Kanaalzone-provincie Oost-Vlaanderen en Volvo Cars Gent. (ANA)

De Gentse haven wil letterlijk een groene haven worden. Zo worden onder meer buffergebieden tussen havenactiviteiten en dorpskernen met groenvoorzieningen ingevuld. "Maar er wordt voortaan ook werk van gemaakt om brede, groene stroken langsheen pijpleidingen, spoorlijnen, wegen en op braakliggende terreinen bij bedrijven en in de haven echt te gaan inrichten en te beheren als volwaardige bermen en bomenrijen", aldus Daan Schalck, de CEO van Havenbedrijf Gent. Die gronden kunnen niet onmiddellijk economisch benut worden, maar door ze groener in te richten krijgt het havengebied een aangenamer landschap en wordt het ook ecologisch interessanter voor planten en dieren. Het opzet kreeg de naam "Groen Raamwerk". Er zijn ondertussen al drie concrete voorbeeldprojecten, met in het oog springend de beplantingen langs de 7 kilometer lange havenweg rondom het Kluizendok. Daar zullen 46 eiken, 61 essen, 136 zoete kerselaars, 160 beuken en een struikengordel groeien. Verder zijn er beplantingen van restzones op het bedrijventerrein Moervaart-Zuid en aan de hoofdingang van Volvo Cars Gent aan de John Kennedylaan. De partners in het project, dat Europese steun krijgt, zijn het Havenbedrijf Gent, de stad Gent, het project Gentse Kanaalzone-provincie Oost-Vlaanderen en Volvo Cars Gent. (ANA)