In België zijn sinds november 2020 bij zowel pluimveehouders als wilde vogels verschillende besmettingshaarden vastgesteld van vogelgriep. Kamerlid Leen Dierick stelde in februari al een vraag aan minister van Landbouw David Clarinval (MR) over de exportgevolgen van het vogelgriepvirus. Toen bleek dat 17 landen hun markten geheel of gedeeltelijk hadden gesloten voor Belgisch pluimvee. Het ging onder meer om Rusland, Oekraïne, China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Hongkong, Singapore, de Filipijnen en de Verenigde Arabische Emiraten. Uit een nieuwe vraag van Dierick aan de minister in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen in juni blijkt nu dat zeven bijkomende landen hun markten geheel of gedeeltelijk gesloten hebben voor Belgisch pluimvee. Minister Clarinval gaf geen duidelijkheid over welke landen het precies gaat. Dierick heeft het over een nieuwe klap voor de handel in Belgische pluimvee. Ze wil een nieuwe vraag indienen bij de minister voor meer duidelijkheid. "We moeten er ons van bewust zijn dat het vogelgriepvirus een terugkerend fenomeen is en een Europese aanpak vergt om de ziekte aan te pakken. Ik roep dan ook minister Clarinval op om samen met zijn Europese collega-ministers van Landbouw werk te maken van die Europese aanpak. Enkel crisismanagement bij een uitbraak is niet voldoende, we moeten de circulatie van het virus binnen Europa een halt toeroepen", besluit het kamerlid. (Belga)

In België zijn sinds november 2020 bij zowel pluimveehouders als wilde vogels verschillende besmettingshaarden vastgesteld van vogelgriep. Kamerlid Leen Dierick stelde in februari al een vraag aan minister van Landbouw David Clarinval (MR) over de exportgevolgen van het vogelgriepvirus. Toen bleek dat 17 landen hun markten geheel of gedeeltelijk hadden gesloten voor Belgisch pluimvee. Het ging onder meer om Rusland, Oekraïne, China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Hongkong, Singapore, de Filipijnen en de Verenigde Arabische Emiraten. Uit een nieuwe vraag van Dierick aan de minister in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen in juni blijkt nu dat zeven bijkomende landen hun markten geheel of gedeeltelijk gesloten hebben voor Belgisch pluimvee. Minister Clarinval gaf geen duidelijkheid over welke landen het precies gaat. Dierick heeft het over een nieuwe klap voor de handel in Belgische pluimvee. Ze wil een nieuwe vraag indienen bij de minister voor meer duidelijkheid. "We moeten er ons van bewust zijn dat het vogelgriepvirus een terugkerend fenomeen is en een Europese aanpak vergt om de ziekte aan te pakken. Ik roep dan ook minister Clarinval op om samen met zijn Europese collega-ministers van Landbouw werk te maken van die Europese aanpak. Enkel crisismanagement bij een uitbraak is niet voldoende, we moeten de circulatie van het virus binnen Europa een halt toeroepen", besluit het kamerlid. (Belga)