Vooral bij de jongeren, van 18 tot 24 jaar, is er een sterke toename van de bereidheid om zich te laten vaccineren. Van 47 procent in september tot 62 procent in december. De belangrijkste motivatie om zich te laten vaccineren, is een terugkeer naar het normale leven. De belangrijkste reden van twijfel of weigering is de angst voor mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan kennis over de effecten op lange termijn. De Belgen zijn het volgens de enquête over het algemeen eens over de prioriteiten die de overheid heeft gesteld voor de vaccinatiecampagne. Negentig procent gaat akkoord dat de gezondheidswerkers als eerste aan bod moeten komen, samen met de hoogrisico-personen. Anderzijds blijkt uit de enquête ook dat de sociale en geestelijke gezondheid van de Belgen achteruitgaat. Zo is het aantal mensen dat ontevreden is met zijn sociale contacten bijna verdubbeld: van 35 procent in september tot 64 procent in december. "Dat is logisch, want sindsdien is het aantal sociale contacten sterk beperkt", erkent Van Gucht, die erop wijst dat dit nu eenmaal een van de meest effectieve maatregelen is om het virus te bestrijden. Veertig procent van de mensen zegt weinig sociale steun te voelen, een stijging met 30 procent tegenover september. Ook het aantal mensen dat kampt met angst (23 pct) en depressieve gevoelens (20 pct) is duidelijk toegenomen tegenover enkele maanden geleden. "Het eerste element fluctueert met het aantal besmettingen, terwijl depressieve gevoelens afhangen van de beperkende maatregelen", klinkt het. De enquête peilde daarnaast ook naar de consumptie van roesmiddelen. Voor de helft van de gebruikers van alcoholische dranken is consumptiegedrag ongewijzigd gebleven tegenover de periode voor de crisis. Zo'n 29 procent geeft aan minder te drinken en 20 procent meer. Van de rokers zegt 39 procent meer te roken dan voor de crisis, terwijl 20 procent zegt minder te roken. Het aantal druggebruikers dat meer gebruikt, is toegenomen, gaande van 23,5 procent in april tot 34,5 procent in december. Ruim een op vijf (21 procent) van de ondervraagde personen slikt slaap- of kalmeerpillen, en 42 procent zegt daarmee begonnen te zijn of meer te gebruiken sinds de coronacrisis. Jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn een van de meest kwetsbare groepen voor deze psychosociale crisis, zo blijkt nog uit de enquête. Het gebruik van alcohol of drugs is bij hen wel afgenomen, waarschijnlijk omdat het uitgaansleven is stilgelegd, maar ze gebruiken wel meer slaap- of kalmeerpillen. Ze maken ook meer gebruik van sociale netwerken en internet, "en jammer genoeg ook van goksites", aldus Van Gucht. In verband met de financiële zekerheid blijkt dat 11 procent van de bevolking de afgelopen periode vreesde zonder voedsel te zitten, terwijl 6 procent ook effectief zonder voedsel kwam te zitten. Een op de drie mensen zegt moeite te hebben met het betalen van gezondheidszorg. (Belga)

Vooral bij de jongeren, van 18 tot 24 jaar, is er een sterke toename van de bereidheid om zich te laten vaccineren. Van 47 procent in september tot 62 procent in december. De belangrijkste motivatie om zich te laten vaccineren, is een terugkeer naar het normale leven. De belangrijkste reden van twijfel of weigering is de angst voor mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan kennis over de effecten op lange termijn. De Belgen zijn het volgens de enquête over het algemeen eens over de prioriteiten die de overheid heeft gesteld voor de vaccinatiecampagne. Negentig procent gaat akkoord dat de gezondheidswerkers als eerste aan bod moeten komen, samen met de hoogrisico-personen. Anderzijds blijkt uit de enquête ook dat de sociale en geestelijke gezondheid van de Belgen achteruitgaat. Zo is het aantal mensen dat ontevreden is met zijn sociale contacten bijna verdubbeld: van 35 procent in september tot 64 procent in december. "Dat is logisch, want sindsdien is het aantal sociale contacten sterk beperkt", erkent Van Gucht, die erop wijst dat dit nu eenmaal een van de meest effectieve maatregelen is om het virus te bestrijden. Veertig procent van de mensen zegt weinig sociale steun te voelen, een stijging met 30 procent tegenover september. Ook het aantal mensen dat kampt met angst (23 pct) en depressieve gevoelens (20 pct) is duidelijk toegenomen tegenover enkele maanden geleden. "Het eerste element fluctueert met het aantal besmettingen, terwijl depressieve gevoelens afhangen van de beperkende maatregelen", klinkt het. De enquête peilde daarnaast ook naar de consumptie van roesmiddelen. Voor de helft van de gebruikers van alcoholische dranken is consumptiegedrag ongewijzigd gebleven tegenover de periode voor de crisis. Zo'n 29 procent geeft aan minder te drinken en 20 procent meer. Van de rokers zegt 39 procent meer te roken dan voor de crisis, terwijl 20 procent zegt minder te roken. Het aantal druggebruikers dat meer gebruikt, is toegenomen, gaande van 23,5 procent in april tot 34,5 procent in december. Ruim een op vijf (21 procent) van de ondervraagde personen slikt slaap- of kalmeerpillen, en 42 procent zegt daarmee begonnen te zijn of meer te gebruiken sinds de coronacrisis. Jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn een van de meest kwetsbare groepen voor deze psychosociale crisis, zo blijkt nog uit de enquête. Het gebruik van alcohol of drugs is bij hen wel afgenomen, waarschijnlijk omdat het uitgaansleven is stilgelegd, maar ze gebruiken wel meer slaap- of kalmeerpillen. Ze maken ook meer gebruik van sociale netwerken en internet, "en jammer genoeg ook van goksites", aldus Van Gucht. In verband met de financiële zekerheid blijkt dat 11 procent van de bevolking de afgelopen periode vreesde zonder voedsel te zitten, terwijl 6 procent ook effectief zonder voedsel kwam te zitten. Een op de drie mensen zegt moeite te hebben met het betalen van gezondheidszorg. (Belga)