Gemiddeld werden in 2012 1.788 asielaanvragen ingediend per maand, in 2011 waren dit er nog 2.123. De 21.463 asielaanvragen die vorig jaar werden ingediend, hebben betrekking op 27.634 personen (Eurostat vermeldt 28.105 personen). In 2011 waren er 20.330 enkelvoudige asielaanvragen, in 2012 waren dit er 15.206 (-25 procent). Het aantal meervoudige aanvragen, die werden ingediend nadat in België al een beslissing werd genomen over een eerdere aanvraag, steeg met 21,5 procent in vergelijking met 2011, van 5.149 naar 6.257, en met 83,5 pct in vergelijking met 2010 (3.409). In 2012 waren de belangrijkste landen van herkomst van asielzoekers Afghanistan (12,3 pct van het totale aantal aanvragen), Guinee (8,4 procent), Rusland (6,8 procent), de DR Congo (6,2 procent) en Kosovo (4,6 procent). Irak, Syrië, Pakistan, Albanië en Servië vervolledigen de top 10. In de Europese Unie nam het aantal asielzoekers met 10 procent toe in vergelijking met 2011, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Er waren in 2012 in België gemiddeld 2.535 asielzoekers per miljoen inwoners, dat is bijna vier keer meer dan het Europese gemiddelde. (Belga)

Gemiddeld werden in 2012 1.788 asielaanvragen ingediend per maand, in 2011 waren dit er nog 2.123. De 21.463 asielaanvragen die vorig jaar werden ingediend, hebben betrekking op 27.634 personen (Eurostat vermeldt 28.105 personen). In 2011 waren er 20.330 enkelvoudige asielaanvragen, in 2012 waren dit er 15.206 (-25 procent). Het aantal meervoudige aanvragen, die werden ingediend nadat in België al een beslissing werd genomen over een eerdere aanvraag, steeg met 21,5 procent in vergelijking met 2011, van 5.149 naar 6.257, en met 83,5 pct in vergelijking met 2010 (3.409). In 2012 waren de belangrijkste landen van herkomst van asielzoekers Afghanistan (12,3 pct van het totale aantal aanvragen), Guinee (8,4 procent), Rusland (6,8 procent), de DR Congo (6,2 procent) en Kosovo (4,6 procent). Irak, Syrië, Pakistan, Albanië en Servië vervolledigen de top 10. In de Europese Unie nam het aantal asielzoekers met 10 procent toe in vergelijking met 2011, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Er waren in 2012 in België gemiddeld 2.535 asielzoekers per miljoen inwoners, dat is bijna vier keer meer dan het Europese gemiddelde. (Belga)