De eerste minister lanceerde het idee van een groot investeringspact vorig jaar al. Zo'n pact kan de economische groei helpen aanzwengelen en extra jobs creëren. Bovendien bleek zowel in Europa als in België de voorbije jaren een gebrek aan strategische investeringen. Bedoeling is vooreerst een "nieuwe boost" te geven aan grote investeringen die al langer in de pijplijn zitten, maar soms trager blijken te gaan dan verwacht. Tegelijk moeten er ook nieuwe initiatieven komen, waarbij "selectief en pragmatisch" gekeken zal worden wat de grootste return oplevert voor onze groei en concurrentiekracht. Premier Michel noemde op de voorstelling de som van 30 miljard euro, die weliswaar in belangrijke mate bestaat uit reeds aangekondigde investeringen. Denk aan de 3,5 miljard euro voor nieuwe gevechtsvliegtuigen, 2,2 miljard voor het 'masterplan gevangenissen', 7 miljard aan investeringen bij NMBS en Infrabel of nog 700 miljoen voor de verlenging van de kerncentrales. Grote bedragen in de private sector zijn 5,2 miljard euro voor windmolenparken zoals Rentel en Northern in de Noordzee, 3 miljard euro voor de uitrol over tien jaar van glasvezelnetwerken en 4,3 miljard voor een hele reeks projecten rond energiezekerheid en duurzame energie. Doel is die investeringen te doen met een zo groot mogelijke return voor de Belgische economie. Het nieuw opgericht strategisch comité zal daar aanbevelingen rond doen, onafgewerkte projecten oplijsten en voorstellen doen voor de financiering van projecten. "We zitten in een conjunctuur met een sterkere dollar, goedkopere olie en lagere intrestvoeten. Dat momentum moeten we proberen gebruiken", verduidelijkt voormalig Voka-topman Michel Delbaere, die het comité zal voorzitten. "Ik weet wat mogelijk en nodig is om naar private investeringen te gaan, terwijl de privé ook investeringen nodig heeft. Daar moeten we op de meest doeltreffende manier toe komen." Naast Delbaere bestaat het comité uit Dominique Leroy (Proximus), Marc Raisière (Belfius), Michèle Sioen (ex-VBO), Jean Stéphenne (ex-GSK) en Pieter Timmermans (VBO). (Belga)

De eerste minister lanceerde het idee van een groot investeringspact vorig jaar al. Zo'n pact kan de economische groei helpen aanzwengelen en extra jobs creëren. Bovendien bleek zowel in Europa als in België de voorbije jaren een gebrek aan strategische investeringen. Bedoeling is vooreerst een "nieuwe boost" te geven aan grote investeringen die al langer in de pijplijn zitten, maar soms trager blijken te gaan dan verwacht. Tegelijk moeten er ook nieuwe initiatieven komen, waarbij "selectief en pragmatisch" gekeken zal worden wat de grootste return oplevert voor onze groei en concurrentiekracht. Premier Michel noemde op de voorstelling de som van 30 miljard euro, die weliswaar in belangrijke mate bestaat uit reeds aangekondigde investeringen. Denk aan de 3,5 miljard euro voor nieuwe gevechtsvliegtuigen, 2,2 miljard voor het 'masterplan gevangenissen', 7 miljard aan investeringen bij NMBS en Infrabel of nog 700 miljoen voor de verlenging van de kerncentrales. Grote bedragen in de private sector zijn 5,2 miljard euro voor windmolenparken zoals Rentel en Northern in de Noordzee, 3 miljard euro voor de uitrol over tien jaar van glasvezelnetwerken en 4,3 miljard voor een hele reeks projecten rond energiezekerheid en duurzame energie. Doel is die investeringen te doen met een zo groot mogelijke return voor de Belgische economie. Het nieuw opgericht strategisch comité zal daar aanbevelingen rond doen, onafgewerkte projecten oplijsten en voorstellen doen voor de financiering van projecten. "We zitten in een conjunctuur met een sterkere dollar, goedkopere olie en lagere intrestvoeten. Dat momentum moeten we proberen gebruiken", verduidelijkt voormalig Voka-topman Michel Delbaere, die het comité zal voorzitten. "Ik weet wat mogelijk en nodig is om naar private investeringen te gaan, terwijl de privé ook investeringen nodig heeft. Daar moeten we op de meest doeltreffende manier toe komen." Naast Delbaere bestaat het comité uit Dominique Leroy (Proximus), Marc Raisière (Belfius), Michèle Sioen (ex-VBO), Jean Stéphenne (ex-GSK) en Pieter Timmermans (VBO). (Belga)