Als alles volgens plan verloopt, kunnen maandag de wagons 8 tot en met 13 weggevoerd worden. "De lege wagons 8 tot en met 12 gaan naar Schaarbeek, waar het parket er op een afgelegen plaats onderzoek kan op doen. Wagon 13 zal versleept worden naar Dendermonde. Daar zullen de containers dan overgezet worden op een nieuw treinstel, omdat daar geen bovenleiding is. Wagon 13 bevat gevaarlijke producten. Bij contact met lucht ontvlammen die spontaan en ze kunnen niet geblust worden met water. De containers zijn echter nagezien door Infrabel en door de producent, en zijn volledig intact gebleven", zei brandweercommandant Christian Van de Voorde.

Bodemsanering Het coördinatiecomité zal dinsdag een nieuwe planning bekendmaken voor de verdere opruimwerken. De zwaarste opdracht wordt het verknippen en transporteren van de wagons die ontploften of beschadigd raakten.

"Nu zijn we aan het werken aan de bodemsanering. We willen die mensen (het vijftigtal bewoners van de rode zone die nog niet konden terugkeren) zo vlug mogelijk naar huis, dus misschien kunnen we eerst werken aan de bodemsanering voor we de treinen aanpakken", stelde gouverneur Briers.

De resultaten van het nieuwe bodemonderzoek dat zondagmorgen uitgevoerd werd, moeten duidelijkheid brengen over de sanering en de timing van de herstellingswerken.

Wetterse scholen opnieuw open

Ondertussen zijn zes centrumscholen en één kinderopvang opnieuw geopend. Alle scholen zijn weer veilig verklaard. "Er zijn twee metingen geweest, waaronder dit weekend, en alle lokalen en ruimtes geven een 0-waarde", aldus Erwin De Feyter, directeur van het Sint-Gertudiscollege en algemeen directeur van vzw Katholiek Onderwijs Wetteren. "Wij trekken de kaart van de absolute veiligheid."

De leerlingen krijgen de ruimte om hun verhaal te doen. "We voorzien het nodige onthaal, zeker bij de onmiddellijk betrokken leerlingen is dat nodig. Belangrijk is dat we de leerlingen die problemen hadden zoveel mogelijk steunen, maar ook zo snel mogelijk weer op normale lesroutine komen."

Het Agentschap Onderwijsdiensten besliste dat de verloren lessen niet ingehaald moeten worden. "Het gaat om een geval van overmacht, maar uiteraard springen we daar verstandig mee om", aldus De Feyter. "Laat ons zeggen dat we prioriteiten zullen leggen." (Belga/TE)

Als alles volgens plan verloopt, kunnen maandag de wagons 8 tot en met 13 weggevoerd worden. "De lege wagons 8 tot en met 12 gaan naar Schaarbeek, waar het parket er op een afgelegen plaats onderzoek kan op doen. Wagon 13 zal versleept worden naar Dendermonde. Daar zullen de containers dan overgezet worden op een nieuw treinstel, omdat daar geen bovenleiding is. Wagon 13 bevat gevaarlijke producten. Bij contact met lucht ontvlammen die spontaan en ze kunnen niet geblust worden met water. De containers zijn echter nagezien door Infrabel en door de producent, en zijn volledig intact gebleven", zei brandweercommandant Christian Van de Voorde. Bodemsanering Het coördinatiecomité zal dinsdag een nieuwe planning bekendmaken voor de verdere opruimwerken. De zwaarste opdracht wordt het verknippen en transporteren van de wagons die ontploften of beschadigd raakten. "Nu zijn we aan het werken aan de bodemsanering. We willen die mensen (het vijftigtal bewoners van de rode zone die nog niet konden terugkeren) zo vlug mogelijk naar huis, dus misschien kunnen we eerst werken aan de bodemsanering voor we de treinen aanpakken", stelde gouverneur Briers. De resultaten van het nieuwe bodemonderzoek dat zondagmorgen uitgevoerd werd, moeten duidelijkheid brengen over de sanering en de timing van de herstellingswerken.Wetterse scholen opnieuw open Ondertussen zijn zes centrumscholen en één kinderopvang opnieuw geopend. Alle scholen zijn weer veilig verklaard. "Er zijn twee metingen geweest, waaronder dit weekend, en alle lokalen en ruimtes geven een 0-waarde", aldus Erwin De Feyter, directeur van het Sint-Gertudiscollege en algemeen directeur van vzw Katholiek Onderwijs Wetteren. "Wij trekken de kaart van de absolute veiligheid." De leerlingen krijgen de ruimte om hun verhaal te doen. "We voorzien het nodige onthaal, zeker bij de onmiddellijk betrokken leerlingen is dat nodig. Belangrijk is dat we de leerlingen die problemen hadden zoveel mogelijk steunen, maar ook zo snel mogelijk weer op normale lesroutine komen." Het Agentschap Onderwijsdiensten besliste dat de verloren lessen niet ingehaald moeten worden. "Het gaat om een geval van overmacht, maar uiteraard springen we daar verstandig mee om", aldus De Feyter. "Laat ons zeggen dat we prioriteiten zullen leggen." (Belga/TE)